Σελίδες

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Ερχεται το e -KA

Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στο ΙΚΑ μετα  το έγγραφο που έστειλε το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με ημερομηνί 27-10-2010

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε συνέχεια του έργου της Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών που αφορά στη διαχείριση και στον πλήρη έλεγχο των υποβαλλόμενων συνταγών και με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την ποιότητα της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας προχωρά στην πανελλαδική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του από 01.12.2010.
Απαραίτητες προϋποθέσεις που αφορούν σε φαρμακοποιούς και ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου είναι οι κάτωθι:
Προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος συνίσταται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν εκτυπωτή και μία ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο.
Εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ως χρήστες. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα απαραίτητα βήματα για την εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.e-syntagografisi.gr/, από 20/9/2010. Το σύστημα δέχεται εγγραφές από τη δημοσίευση του παρόντος εγγράφου, μέχρι την έναρξη της εφαρμογής 31.11.2010.
Έλεγχος θεώρησης του βιβλιαρίου υγείας και καταχώρησης χορηγούμενων φαρμάκων.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια είναι στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 11131 της ΗΔΙΚΑ , προκειμένου να απαντά στα ερωτήματα που έχετε και να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της εφαρμογής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ρ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τωρα λοιπόν έφτασε η ώρα της κρίσης! τώρα θα δουμε τις αντοχές του e-syntagografisi.gr !!

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Ρυθμιζόμενη n λιανική πώληση φαρμάκων στις χώρες της E.E

Αυστηρά ρυθμιζόμενη είναι n λιανική πώληση των φαρμάκων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό αποκαλύπτει μελέτη για τη συγκεκριμένη αγορά n οποία εκπονήθηκε από τη Στόχασις Σύμβουλοι επιχειρήσεων AE
Στην ίδια μελέτη επισημαίνεται ότι οι περιορισμοί στις χώρες της Ε.Ε.-27 αφορούν κυρίως στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, στο χωροταξικό και στο πληθυσμιακό, όπως επίσης και στη στελέχωσή τους, στην τιμολόγηση των φαρμάκων και στη συνταγογράφηση.
Η μελέτη παραθέτει στοιχεία για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των φαρμακείων, σε κάθε μια από τις χώρες της Ε.Ε.-27 ξεχωριστά, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική αγορά και εξετάζει τις προοπτικές του κλάδου, χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες μεθοδολογίες.
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι το εξής:
  • To ποσοστό συμμετοχής των φαρμακείων στη συνολική φαρμακευτική αγορά, για τις χώρες της Ε.Ε.-27, ανέρχεται στο 76,5%, ενώ στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής των φαρμακείων διαμορφώνεται στο 73,7%.
  • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται περίπου 440.000 φαρμακεία, με την Ελλάδα να αποτελεί τη χώρα με τα περισσότερα φαρμακεία, αναλογικά με τον πληθυσμό της, εμφανίζοντας ταυτόχρονα την πιο ομοιόμορφη κατανομή από όλες τις χώρες της E.E.
  • Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών φαρμακείων εκτιμάται περίπου σε 11.500 το 2010, με αναλογία ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους περίπου.
  • Η Ελλάδα φαίνεται να εμφανίζει ομοιότητες όσον αφορά στα χαρακτηριστικά λειτουργίας φαρμακείων με τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, καθώς και την Ιταλία.
  • Ο κύκλος εργασιών των φαρμακείων στην Ελλάδα, διαμορφώνεται από τις πωλήσεις φαρμάκων, οι οποίες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 75,0% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά σε πωλήσεις καλλυντικών, παραφαρμακευτικών, ορθοπεδικών και άλλων προϊόντων.
  • To καθαρό περιθώριο κέρδους ενός μέσου φαρμακείου διαμορφώνεται σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στόχασις περίπου στο 8%
Πηγη Ναυτεμπορική

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΕΟΦ: Μέτρα κατά της έλλειψης φαρμάκων

Ηλεκτρονική διαγραφή των προς εξαγωγή φαρμάκων
Ο ΕΟΦ δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία Βάση Δεδομένων για την καταχώρηση σε πραγματικό χρόνο (real time on line) των στοιχείων της ταινίας γνησιότητας του φαρμακευτικού προϊόντος που εξάγεται. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης οφείλουν να καταχωρούν άμεσα τις ταινίες των φαρμάκων που εξαγάγουν.
Με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες και διαδικασίες με τις οποίες θα εκπληρώνεται αυτή η υποχρέωση".
Μέχρι την έναρξη ισχύος της παραπάνω παραγράφου, θα ισχύει η μέθοδος της ακύρωσης των ταινιών γνησιότητας δια διαγραφής.

Προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών
Η απαγόρευση των εξαγωγών θα είναι ορισμένου χρόνου και θα βασίζεται στα εξής:
Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των αναφορών για ελλείψεις από τα φαρμακεία στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.
Έλλειψη φαρμάκου από την αγορά θεωρείται όταν ικανός αριθμός φαρμακείων δεν μπορεί να προμηθεύσει το φάρμακο μιας συνταγής (πέραν κάποιας εύλογης άλλης καθυστέρησης).
Όταν ο ΕΟΦ κρίνει ότι οι ελλείψεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, εκδίδει απόφαση απαγόρευσης των εξαγωγών.
Όταν εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης των εξαγωγών λόγω ελλείψεων, όλες οι φαρμακαποθήκες υποχρεούνται να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα φάρμακα που απαγορεύεται να εξαχθούν και τα οποία υποχρεούνται να διαθέτουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση.
Παρακολούθηση της αγοράς
Με κάθε αναφορά στον ΕΟΦ, θα ενεργοποιούνται και θα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε εταιρείες για την ποσότητα που διαθέτουν στην αγορά, στις φαρμακαποθήκες που πραγματοποιούν εξαγωγές και στα φαρμακεία που συμμετέχουν ή κάνουν εξαγωγές, προκειμένου να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
- Ηλεκτρονική υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Πωλήσεων από τους Κατόχους άδειας κυκλοφορίας με αναλυτική αναφορά σε κάθε νοσοκομείο, φαρμακαποθήκη και φαρμακείο-πελάτη τους.
- Υποβολή στον ΕΟΦ Μηνιαίων Δελτίων Πωλήσεων από χονδρέμπορους ή φαρμακαποθήκες σε φαρμακεία, άλλες φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία και εξαγωγές.
- Έκδοση σχετικών Εγκυκλίων με αναλυτική και σαφή περιγραφή των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα (φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία).
Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών
Σε περίπτωση που με τα παραπάνω μέτρα δεν εξασφαλιστεί στο μέλλον η επάρκεια λόγω παράλληλων εξαγωγών, τότε ο ΕΟΦ θα ζητήσει την τροποποίηση της παραγράφου αρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.3580/ΦΕΚ 134Α/18-6-2007, όπως παρακάτω:
«Μετά την κάλυψη των αναγκών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων δύνανται να εξάγουν φάρμακα ανθρώπινης χρήσης μόνο εφόσον προμηθεύτηκαν τα προς εξαγωγή φάρμακα απευθείας από τους Κατόχους της Άδειας Κυκλοφορίας ή τους Τοπικούς Αντιπροσώπους (για τα κεντρικά εγκεκριμένα προϊόντα).
Για την παρακολούθηση της επάρκειας της αγοράς σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, τα σχετικά παραστατικά προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, φυλάσσονται υποχρεωτικά επί διετία και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα για έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς»(Πηγη Ναυτεμπορική)

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Φάρμακα για διακοπή του καπνίσματος από τα ταμεία

Από 25% έως 75% η συμμετοχή των ασφαλισμένων

Τη χορήγηση φαρμάκων για τη διακοπή του καπνίσματος σε όσους προσφεύγουν στα ιατρεία καπνίσματος και όσους πάσχουν από σοβαρές ασθένειες αποφάσισε ομόφωνα το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Ι. Τούντας, οι γιατροί των δημόσιων ιατρείων διακοπής του καπνίσματος θα κρίνουν εάν θα πρέπει να χορηγούν τα φάρμακα αυτά μέσω των ταμείων. Το ποσοστό συμμετοχής στη τιμή του φαρμάκου θα είναι 25%, όταν πρόκειται για καπνιστές που αντιμετωπίζουν σοβαρά νοσήματα όπως ισχαιμία του μυοκαρδίου, διαβήτη και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 75% για όσους προσφεύγουν στα ιατρεία διακοπής, και δεν αντιμετωπίζουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το υπουργείο θα είναι έτοιμο να δώσει απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, ωστόσο μέχρι στιγμής τα στοιχεία δεν είναι ικανοποιητικά.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν τα νεώτερα στοιχεία που αναφέρονται στις επιπτώσεις του καπνίσματος, με βάση αποτελέσματα νέων ερευνών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν σήμερα από τους επιστήμονες στο υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το πρόγραμμα Help, το οποίο προσπαθεί ουσιαστικά να αποτρέψει το κάπνισμα στις νεότερες ηλικίες.
Οι επιστήμονες, αναφερόμενοι σε έρευνα που έγινε σε 1.600 έγκυες στο Ηράκλειο της Κρήτης, διαπίστωσαν ότι το 95% των εγκύων, παρότι δεν κάπνιζε, εκτίθονταν στο παθητικό κάπνισμα, ενώ ανιχνεύθηκαν πολλές ουσίες του τσιγάρου σε έγκυες που δεν ήταν καπνίστριες.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Πνευμολογίας κ. Παναγιωτης Μπεχράκης επανέλαβε ότι είμαστε οι πρώτοι καπνιστές στον κόσμο, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις γυναίκες, οι οποίες υπολογίζεται ότι καπνίζουν σε ποσοστό πάνω από 30% στη χώρα μας.

Στο χώρο της εργασίας το 76% των εργαζομένων στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν εκτίθεται στον καπνό του τσιγάρου στους χώρους εργασίας του, ενώ μόλις το 39% δεν εκτίθεται στην Ελλάδα. Στα μπαρ και τους χώρους διασκέδασης, το 78% των θαμώνων υποβάλλεται σε υποχρεωτικό κάπνισμα ακόμα και αν δεν είναι καπνιστές οι ίδιοι και το 72% στα ελληνικά εστιατόρια
πηγη Newsbeast.gr

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Ελληνικός και ξένος τύπος ασχολείται με τα φαρμακεία!!

Η καθημερινή κάτι έχει φαίνεται με το Ελληνικό φαρμακείο!μετα τον  "δημοσιογράφο" Μανδραβέλη
Και το νέο ειρωνικό άρθρο ,του γνωστου μας Μανδαβέλη,νέο άρθρο απο την Γαληνη Φούρα δημοσιεύτηκε με θέμα «Παρενέργειες από τα φάρμακα» μεταξυ άλλων γράφει

Το μεγάλο κενό ασφαλείας για τον ασθενή-καταναλωτή προκύπτει και από μια άλλη σοβαρή επισήμανση του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι πολλοί φαρμακοποιοί, αν και είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τη δοσολογία όταν υπάρχει συνταγή γιατρού, δεν το κάνουν. «Λειτουργούν ως έμποροι, ανοίγουν συρτάρια και κατεβάζουν κουτάκια. Πριν από μερικά χρόνια είχα δώσει σε τριάντα φοιτητές συνταγές της ουσίας πιροξικάμη, ένα αναλγητικό-αντιφλεγμονώδες ευρύτατης χρήσης με πολλές σοβαρές παρενέργειες, σε τριπλάσια δοσολογία. Εάν ο ασθενής έπαιρνε τέτοια ποσότητα, κινδύνευε ακόμα και με θάνατο. Είχα πει στους φοιτητές να ζητήσουν από το φαρμακοποιό να σημειώσει στο κουτί τη δοσολογία, μήπως “ξυπνούσε” όταν το έγραφε. Από τους τριάντα φαρμακοποιούς μόνο ένας δεν έδωσε το φάρμακο!
Άλλοι τρεις δίστασαν λίγο, αλλά το έδωσαν, και 26 έγραψαν λάθος δοσολογία πάνω στο κουτί. Εάν ο γιατρός κάνει λάθος, ο φραγμός-φαρμακοποιός δεν υφίσταται. Και όμως η ευθύνη είναι διπλή και διπλός πρέπει να είναι ο έλεγχος. Μπορεί στον γιατρό του ΙΚΑ, που βλέπει σαράντα ασθενείς την ημέρα, κάτι να ξεφύγει. Δεν πρέπει ο φαρμακοποιός να ρωτήσει τον πελάτη π.χ. εάν οδηγεί, όταν του δίνει φάρμακα που μειώνουν τα αντανακλαστικά; Δεν έχω ακούσει να ρωτούν εάν κάποιος είναι αλλεργικός, εάν μια γυναίκα είναι έγκυος κ.λπ., όταν υπάρχουν αντενδείξεις»

Ολο το αρθρο εδω  απο το site φαρμακευτικός κόσμος ,επισης στο ίδιο site διαβάζω 

Στις 14 Οκτωβρίου 2010 δημοσιεύτηκε άρθρο στους New York Times με τίτλο «Οι πιέσεις για την κατάργηση των επαγγελματικών φραγμών συνταράζουν την Ελλάδα και την οικονομία της». Στο άρθρο αυτό, με υπεύθυνη σύνταξης την κ. Νίκη Κιτσαντώνη, γίνεται εκτενής αναφορά στο ελληνικό φαρμακείο, στους περιορισμούς που ρυθμίζουν το επάγγελμα και στο ποσοστό κέρδους των Ελλήνων φαρμακοποιών  εδω το άρθρο  μαζι με την απάντηση που έστειλε ο φαρμακοποιός Κων.Κακονίκος

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ανοικτη επιστολή στον Πρωθυπουργό απο τον ΦΣΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ............


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ           ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ                 
Ν.Π.Δ.Δ.
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5243186  
ΦΑΞ.  210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr   
Πληρ. : Νιάρχου Κατερίνα                                 
Αριθ. Πρωτ. 5114                                                                                ΑΘΗΝΑ     20  Οκτωβρίου     2010


ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
κ. Γεώργιο Παπανδρέου
                                                               

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε από τα ΜΜΕ διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με το «..κλειστό» επάγγελμα του φαρμακοποιού και με την συμμετοχή του στο άρθρο του μνημονίου, για τα κλειστά επαγγέλματα.
Δεν γνωρίζουμε ποιος συνέταξε το μνημόνιο, ούτε ποιανού φαεινή ιδέα ήταν να ενσωματωθεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού στα κλειστά επαγγέλματα.
Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι το επάγγελμα μας διέπεται από Ευρωπαϊκούς νόμους, ότι είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την Ευρωπαϊκή ένωση και ότι υπάρχουν αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων που δικαιώνουν την λειτουργία μας, καθώς και ότι σε όλο τον κόσμο το επάγγελμα μας διέπεται από κάποια κριτήρια κατά την ίδρυση των φαρμακείων, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η τοποθέτησή μας στο άρθρο αυτό του μνημονίου δεν έγινε από την Τρόικα αλλά από την Κυβέρνηση στην προσπάθεια της να παρουσιάσει ένα όσο το δυνατόν περισσότερο ελκυστικό μνημόνιο.
Η άγνοια των συντακτών του μνημονίου τους οδήγησε άγνωστο για ποιο λόγο να συμπεριλάβουν μεταξύ των κλειστών επαγγελμάτων και το επάγγελμα του φαρμακοποιού, παρουσιάζοντας τις ρυθμίσεις που αφορούν την φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα (και στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν  ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών οδηγιών και πρακτικών) σαν περιορισμούς που ορίζουν το φαρμακευτικό ως κλειστό επάγγελμα και θα πρέπει για λόγους εκσυγχρονισμού να αρθούν. Αγνοούν οι συντάκτες ότι οι ρυθμίσεις αυτές εξυπηρετούν ανάγκες που έχουν διαγνωστεί από άλλες κυβερνήσεις και δεν μπορεί να υπάρχουν χαριστικά στις ξένες νομοθεσίες ή στις οδηγίες της Ε.Ε.

Και τώρα τι θα κάνετε;
Η τήρηση του μνημονίου από την Κυβέρνηση είναι όπως ισχυρίζεστε μονόδρομος. Δεν μπορείτε όμως να κάψετε μαζί με ξερά και τα χλωρά. Γιατί οι φαρμακοποιοί, ως γνωστόν μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθεια μείωσης των φαρμακευτικών δαπανών, χωρίς να ζητούν κανένα αντάλλαγμα αλλά αντιθέτως υπομένοντας τις αντιξοότητες και προσπαθώντας μόνοι τους να λύσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ήδη από την οικονομική αιμορραγία των φαρμακείων τους. Με τις ενέργειες που έχουν  γίνει μέχρι σήμερα, και που εμείς στηρίξαμε, σε τρία ταμεία (ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΟΓΑ), υπάρχει μείωση δαπάνης περίπου 90 εκ. Ευρώ ανά μήνα.

Ο φαρμακοποιός:
Είναι ο πλέον έντιμα φορολογούμενος πολίτης, αφού το 80% των εργασιών του γίνεται μέσω Ασφαλιστικών Ταμείων εκδίδοντας τιμολόγια.
Πληρώνει ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ειδικά από το Δημόσιο και φόρους για εισοδήματα που εισπράττει την επόμενη χρονιά.
Η φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα διενεργείται αυτή τη στιγμή με λεφτά των φαρμακοποιών οι οποίοι πληρώνουν για τα φάρμακα των ασφαλισμένων τις φαρμακευτικές εταιρίες εκ μέρους και για λογαριασμό του κράτους και αναμένουν να αποζημιωθούν για αυτά μετά από πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό έχει οδηγήσει πολλά από τα φαρμακεία σε υψηλότατο τραπεζικό δανεισμό ώστε να καλύψουν αυτό το κόστος.
Υπέστη πρόσφατα τεράστια οικονομική ζημία από τις επίπεδες μειώσεις των φαρμάκων αφού μειώθηκε αντίστοιχα το υπάρχον απόθεμα στα φαρμακεία.
Εκτελεί το κοινωνικό του έργο, χωρίς υπερωριακές αμοιβές και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες υγείας χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία αντίθετα με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη όπου οι υπηρεσίες αυτές πληρώνονται είτε από τους ασφαλισμένους είτε από το ασφαλιστικό σύστημα.
Στηρίξαμε και στηρίζουμε την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, όχι μόνο διότι είμαστε υπέρ του εκσυγχρονισμού του συστήματος της φαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά διότι μέσω αυτής θα αποδειχθεί επιτέλους το αυτονόητο: ότι ο φαρμακοποιός μη συμμετέχοντας στη συνταγογράφηση δεν συμμετέχει στην αύξηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης των Ασφαλιστικών Ταμείων. Οι παρατηρήσεις μας, και οι επιφυλάξεις μας για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αφορούν τεχνικά ζητήματα , για τα οποία είμαστε σε επαφή με την ΓΓΚΑ και πιστεύουμε ότι θα υιοθετηθούν προς αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών και φαρμακοποιών.

Τον τελευταίο καιρό τα ΜΜΕ επανέρχονται διαρκώς σε μια παραφιλολογία για το «άνοιγμα» του δήθεν κλειστού επαγγέλματος του φαρμακοποιού.
Επειδή η ενημέρωση της κοινής γνώμης δεν μπορεί να γίνεται με διαρροές και δημοσιογραφικές εκτιμήσεις και επειδή πιστεύουμε ότι ειδικά σήμερα κάτι τέτοιο προκαλεί πολλές φορές στρεβλώσεις, αδικίες και παραπλανήσεις, επιπλέον δε αμηχανία και αναστάτωση στα μέλη μας, ζητούμε να μας πείτε ευθαρσώς τι σκέπτεστε για τους φαρμακοποιούς.

Θα μας διαφοροποιήσετε στον τομέα της υγείας από την Ευρωπαϊκή ένωση, καταργώντας και διαγράφοντας αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων εφαρμόζοντας διατάξεις του μνημονίου που κανένας από τους τρεις παράγοντες της τρόικας (Ε.Ε – Ε.Κ.Τ.- Δ.Ν.Τ) δεν σας ζήτησε να συμπεριλάβετε και που σημειωτέον έρχονται και σε ευθεία αντίθεση με τη νομολογία του ενός από αυτούς;
Θα αφανίσετε τους μισούς φαρμακοποιούς μη υπολογίζοντας τη βιωσιμότητά τους για να εισέλθουν στον χώρο μας, συμφέροντα που δημιουργώντας καρτέλ θα αυξήσουν τις φαρμακευτικές δαπάνες και θα καταστρέψουν κάθε προσπάθεια περιορισμού τους που με θυσίες και των φαρμακοποιών και των ασφαλισμένων επιτεύχθηκε ;
Θα διαλύσετε την καλύτερη κατανομή φαρμακείων σε Ευρωπαϊκή χώρα καταργώντας ευθέως κάποια κριτήρια ίδρυσης, ή εφαρμόζοντας εμμέσως κάποια πολιτική που δεν γνωρίζουμε; Πως θα καλύψετε τις ανάγκες υγείας όταν δεν θα υπάρχει αποτελεσματική κατανομή φαρμακείων;
Θα μειώσετε ακόμη περισσότερο το πενιχρό σήμερα εισόδημα του φαρμακοποιού μειώνοντας το ποσοστό κέρδους του, όταν  αυτό αποδειγμένα είναι περίπου ο  μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν στην Χώρα μας για τους φαρμακοποιούς δεν υπάρχουν υπερωριακές αμοιβές και πρόσθετες επιβαρύνσεις στα ασφαλιστικά ταμεία από υπηρεσίες υγείας όπως συμβαίνει στα άλλα κράτη Ευρωπαϊκής ένωσης; Σκεφθήκατε όταν δεν υπάρχουν πια οι φαρμακοποιοί, ποιόν θα «φεσώνετε» για τα φάρμακα των ασφαλιστικών ταμείων; Προσέξτε γιατί αυτοί που θα έρθουν μπορεί να σας το υπόσχονται αλλά στην πράξη δεν θα έχουν την υπομονή των 9 μηνών που τώρα επιδεικνύουν οι φαρμακοποιοί.
Και τότε ποιος «θα πληρώσει το μάρμαρο»;


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΟΣ  

Καρκινοπαθείς "μας καταδικάζετε σε αργο θανατο"

“Μας καταδικάζετε σε αργό κι επώδυνο θάνατο”

“Είμαστε σε τραγική κατάσταση. Υποχρεώνουν εμάς τους καρκινοπαθείς να πληρώνουμε από την τσέπη μας όλο το κόστος της χημειοθεραπείας, που μπορεί να ξεκινά από τα 500 ευρώ και να ξεπερνά τα χίλια κι άνω. Μας καταδικάζουν σε αργό κι επώδυνο θάνατο”.
Με τα λόγια αυτά η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος Περσεφόνη Μήττα καταγγέλλει στη “Μ” την ταλαιπωρία και τους κινδύνους που εγκυμονεί η εγκληματική, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφαση του υπουργείου Υγείας, η οποία προβλέπει ότι θα χορηγούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία στους ασθενείς, μεταξύ των οποίων και οι καρκινοπαθείς, μόνο τα φάρμακα για τα οποία η πάθηση του ασθενούς περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες ενδείξεις.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν ο θεράπων γιατρός κρίνει ότι κάποιος ασθενής έχει ανάγκη να....... λάβει θεραπεία, η οποία συμπεριλαμβάνει κάποιο φάρμακο το οποίο δεν αναγράφει στις ενδείξεις του την πάθηση από την οποία πάσχει ο ασθενής, τότε ο τελευταίος υποχρεούται, εάν θέλει να συνεχίσει τη θεραπεία του, να πληρώσει εξ ολοκλήρου το κόστος της θεραπείας.
“Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να πληρώσουν από την τσέπη τους μεγάλα ποσό, προκειμένου να μην σταματήσουν τη θεραπεία τους. Το κόστος των χημειοθεραπειών δεν είναι εύκολο να καθοριστεί ακριβώς, διότι εξαρτάται από τη μορφή του καρκίνου και τον αριθμό των δόσεων χημειοθεραπείας που θα χρειαστεί ένας ασθενής”, εξηγεί η κ. Μήττα.
Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση του υπουργείου Υγείας είναι εγκληματική και διαχωρίζει τους ασθενείς σε δύο κατηγορίες και συγκεκριμένα σ’ αυτούς που έχουν την οικονομική άνεση να πληρώσουν και να θεραπευτούν και σ’ αυτούς τους οποίους το κράτος καταδικάζει σε αργό κι επώδυνο θάνατο, διότι απλώς δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν.
Επιστολή στον υπουργό Υγείας
Το σοβαρό αυτό πρόβλημα επισημαίνει η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος, η οποία αριθμεί 11.000 μέλη, με ανοιχτή επιστολή της προς τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο.  Όπως επισημαίνει, η απόφαση του υπουργείου, εκτός από αντισυνταγματική, αντικοινωνική και αντιανθρωπιστική, είναι και αντιεπιστημονική, αφού στον τομέα της Ογκολογίας η κατάσταση είναι ρευστή.
“Κάθε μέρα ανακαλύπτονται νέα δραστικά φαρμακομόρια και νέες εφαρμογές υπαρχόντων δραστικών ουσιών μέσα από ερευνητικά πρωτόκολλα που ‘τρέχουν’ ανά τον κόσμο. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι δεν είναι εφικτό κάθε νέα χρήση κάποιου φαρμάκου να περιλαμβάνεται άμεσα και στο φύλλο οδηγιών του”, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι το υπουργείο δεν έλαβε υπόψη του ακόμη δύο παράγοντες, εκ των ο οποίων ο ένας είναι η ελληνική γραφειοκρατία, η οποία μπορεί να καθυστερήσει την έγκριση μια νέας ένδειξης για πολύ καιρό και ο άλλος η απροθυμία των φαρμακευτικών εταιρειών να προβούν σε πλήρεις εργαστηριακές και κλινικές δοκιμές για κάθε πιθανή χρήση του φαρμάκου, λόγω κόστους.
“Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η προσπάθεια του υπουργείου για περιορισμό των δαπανών στο χώρο της Υγείας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση κι ελπίζουμε να γίνεται εξαιτίας της άγνοιας κι όχι εκ του πονηρού. Απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ενέργειες της πολιτείας, εμείς είμαστε αντίθετοι κι έτοιμοι να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή”, καταλήγει η επιστολή των καρκινοπαθών.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( απο τον Αετο Χαλκιδικής)

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Μεχρι νεωτέρας εκτελούνται και οι χειρογραφες ΟΑΕΕ !!

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών θα κάνει δεκτές και έγγραφες συνταγές, μέχρις ότου ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 18 Οκτωβρίου στον Οργανισμό.

Με έγγραφο που απέστειλε στους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς ο ΟΑΕΕ τους ενημερώνει ότι θα γίνονται δεκτές από τον Οργανισμό και χειρόγραφες συνταγές συνεχίσει να εκτελεί κανονικά και τις χειρόγραφες συνταγές «για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι νεωτέρας οδηγίας» όπως αναφέρεται.

Με το ίδιο έγγραφο o OAEE ενημερώνει τους φαρμακοποιούς ότι μέχρι να υπάρξει νεότερη οδηγία από τον οργανισμό θα συνεχίσουν να εκτελούν ως χειρόγραφες τις ηλεκτρονικές συνταγές που δεν μπορούν να εκτελεστούν ηλεκτρονικά διότι το φάρμακο που έχει επιλεγεί δεν κυκλοφορεί στην αγορά και κυκλοφορεί το ίδιο σε άλλη συσκευασία. Οι ταινίες γνησιότητας του ίδιου φαρμάκου άλλης συσκευασίας θα πρέπει να επικολλώνται στην ηλεκτρονική συνταγή του ιατρού.
(Καθημερινή)

Πάλι σε Πηγάδι!!

Από την Ασφάλεια Λαυρίου εντοπίστηκαν σακούλες απορριμμάτων με φάρμακα που επιχείρησαν να ξεφορτωθούν εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα πλαστών συνταγών.

Τα φάρμακα είχαν κρύψει άγνωστοι σε φυσικό πηγάδι στην περιοχή Χάος Καμάριζας στο Σούνιο και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις οι δύο από τις τέσσερις σακούλες είχαν ριφθεί μάλλον πρόσφατα, ενώ τα φάρμακα στις άλλες δύο βρέθηκαν σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Του θέματος επιλήφθηκε αμέσως η γενική γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αθ. Δρέττα. Ηδη με τη συνεργασία της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας ξεκίνησε η ανάσυρση των φαρμάκων.

Από τις δύο πρώτες σακούλες που ανέσυραν οι σπηλαιολόγοι διαπιστώθηκε μεγάλη ποσότητα με ευρέως διαδεδομένα φάρμακα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι κωδικοί των συσκευασιών, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα φάρμακα που βρέθηκαν σε βάθος 80 μέτρων, από τις συσκευασίες των οποίων δεν έχουν αφαιρεθεί οι κωδικοί.

Για την ανάσυρση των φαρμάκων που βρέθηκαν σε μεγαλύτερο βάθος και σε κατάσταση αποσύνθεσης θα απαιτηθεί ειδική επιχείρηση. Πάντως, επί του παρόντος δεν είναι εύκολο να αποτιμηθεί το κόστος τους, όπως δήλωσε η κ. Αθ. Δρέττα.

Σημειώνεται ότι στην ίδια περιοχή είχαν εντοπιστεί και τον περασμένο Ιούλιο μεγάλες ποσότητες φαρμάκων. Οι έρευνες και τότε είχαν στραφεί σε γιατρούς και φαρμακοποιούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου και έχουν συναλλαγές με ασφαλιστικά Ταμεία. Εικάζεται ότι πρόκειται για έναν γιατρό και έναν φαρμακοποιό, αλλά η έρευνα συνεχίζεται

Πηγη Καθημερινή

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Νέο ΕΣΥ ζητεί τώρα η τρόικα

Μεταρρυθμίστε την Υγεία». Το αίτημα της τρόικας προς τους εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας κατά τη χθεσινή προκαταρκτική συνάντηση ήταν συγκεκριμένο. «Δεν είναι δυνατόν να μην είναι όλες οι υπηρεσίες Υγείας κάτω από μια “ομπρέλα”, να μην έχετε αναπτύξει την πρωτοβάθμια φροντίδα, να μην έχετε μηχανοργανώσει το σύστημα» φέρονται να είπαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της τρόικας εξεπλάγησαν όταν διαπίστωσαν ότι τα ασφαλιστικά ταμεία συνάπτουν συμβάσεις με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και όχι με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Πάντως, παράγοντες του υπουργείου έλεγαν χθες ότι τα περισσότερα θέματα που τέθηκαν περιλαμβάνονται στον νόμο για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, ο οποίος ψηφίστηκε επί υπουργίας Αλ.Παπαδόπουλου .

Ένας φορέας
Ειδικότερα, για την υπαγωγή του συνόλου των υπηρεσιών Υγείας κάτω από έναν φορέα- εν προκειμένω το υπουργείο- η ελληνική πλευρά απάντησε ότι το σχέδιο έχει δρομολογηθεί. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη σύσκεψη που αφορά την ενοποίηση του κλάδου Υγείας του ΙΚΑ με το ΕΣΥ.

Γενικοί γιατροί
Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε και η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι «επτά» ρώτησαν πόσοι γενικοί γιατροί χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. «Εξι χιλιάδες» απάντησαν οι εκπρόσωποι του υπουργείου. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι σήμερα υπάρχουν 2.000

γιατροί και 500 ειδικευόμενοι. Επίσης, ότι θα εκπαιδευτούν γιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να στραφούν προς τη γενική ιατρική. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο ευελπιστούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό. Οι επιθεωρητές της τρόικας τόνισαν ότι πρέπει πλέον και στην Ελλάδα ο ασθενής να παραπέμπεται από έναν και μόνο γιατρό, ο οποίος θα έχει την ειδικότητα της γενικής ιατρικής. Στην πρόταση της τρόικας που αφορά την ύπαρξη ενός φορέα για την αγορά υπηρεσιών Υγείας, καθώς και ενιαίας πολιτικής τιμών και συμβάσεων με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η ελληνική πλευρά απάντησε ότι προχωρεί η κοινοπραξία των τεσσάρων μεγάλων Ταμείων (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ).

Κοστολόγηση
Στο αίτημα περί κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων οι εκπρόσωποι του υπουργείου απάντησαν ότι υπάρχει απόφαση για τις πράξεις τεσσάρων μεγάλων ειδικοτήτων: Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής και Χειρουργικής. «Τάξη» θα μπει επίσης στην Ακτινοθεραπεία- η οποία, όπως ειπώθηκε, αποτελεί τη «μαύρη τρύπα» του Συστήματος- και στην Παθολογική Ανατομική. Παράλληλα, θα συγκριθούν οι τιμές των ιατρικών πράξεων με αυτές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα ληφθεί υπόψη η μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και των επιστημονικών εταιρειών.

Γενόσημα φάρμακα
Για τα γενόσημα (αντίγραφα) φάρμακα οι εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας είπαν ότι έχει ήδη ζητηθεί από τους διοικητές των νοσοκομείων να γίνεται χρήση τους στις κλινικές σε ποσοστό 30%. Επίσης, έδωσαν αναλυτικό κατάλογο με μειώσεις κονδυλίων κατά 20% σε φάρμακα και άλλα υλικά, όπως τα ορθοπαιδικά. Και οι δύο πλευρές υπεραμύνθηκαν της προώθησης των γενοσήμων στα νοσοκομεία διότι, όπως είπαν, κοστίζουν λιγότερο και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τα πρωτότυπα.

Μηχανοργάνωση
Η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων είναι το άλφα και το ωμέγα για να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση, πάντως, για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΥ είναι η μηχανοργάνωση των νοσοκομείων. «Εφαρμόστε τώρα τη μηχανοργάνωση και προωθήστε την κάρτα Υγείας. Πρέπει όλες οι πράξεις να είναι ψηφιοποιημένες» είπαν οι εκπρόσωποι της τρόικας. Η ελληνική πλευρά απάντησε ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικά για το διπλογραφικό και το μηχανογραφικό σύστημα υπογράμμισε ότι ως το τέλος του Νοεμβρίου 30 νοσοκομεία θα το διαθέτουν.

Το φακελάκι
Η τρόικα ρώτησε τους εκπροσώπους του υπουργείου πώς μπορεί να παταχθεί το «φακελάκι». «Πρέπει να ενισχυθεί η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, μέσω της οποίας θα αυξηθεί το εισόδημα των γιατρών και των άλλων υγειονομικών» απάντησαν. Επόμενη ερώτηση ήταν γιατί δεν αποδέχονται όλοι οι γιατροί το σύστημα αυτό. «Υπάρχει γεωγραφικό ζήτημα, καθώς και θέμα διαθεσιμότητας λοιπού προσωπικού. Επίσης, δεν είναι όλες οι ιατρικές πράξεις κοστολογημένες» απάντησε η ελληνική πλευρά

πηγη

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

e συνταγογράφηση FAQ( οπως F......)


Τα μηνύματα συνεχή ,ευχαριστούμε για την συνεργασία (ακόμη δεν πήρα συνταγή)κλπ
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.e-syntagografisi.gr/files/FAQ.pdf έντυπο με τις πιο συχνές ερωτήσεις σας.Ψάχνω λοιπον το εντυπο FAQ και κάνω σούμα !!


Ακολουθούνται οι κανόνες που αναφέρονται στο Π.Δ. 121/2008.
Δεν καταργούνται τα συνταγολόγια , ισχύουν για τις περιπτώσεις που ο Ιατρός χρειαστεί να συνταγογραφήσει χειρόγραφα.
Αυτές οι περιπτώσεις είναι:
 Τα σκευάσματα που παρασκευάζονται στο Φαρμακείο (γαληνικά) και
 Τα εμβόλια απευαισθητοποίησης

δεν αλλάζει τίποτα από τη διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα για τα φάρμακα που απαιτούν επιπλέον συνοδευτικά έντυπα. Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική συνταγή έχει επάνω σήμανση που δείχνει ότι είναι φάρμακα που απαιτούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ δίγραμμη ή μονόγραμμη συνταγή Ιατρού. Η ένδειξη που υπάρχει σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις μονόγραμμες ή δίγραμμες συνταγές των ιατρών(π.χ. θεωρημένες δίγραμμες συνταγές Ιατρού από τη Νομαρχία).

Χειρόγραφες συνταγές που δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο συστημα  θα τις εκτελουμε χειρόγραφα. Στο τέλος του μήνα θα γράφουμε την γνωστή  χειρόγραφη κατάσταση συνταγών η αυτην του προγράμματος φαρμακείου.

Σε διακοπή ρεύματος η της σύνδεσης,εκτελούμε  κανονικά την ηλεκτρονική συνταγη
(δηλαδή δίνουμε τα φάρμακα και να κρατάμε  τις ταινίες γνησιότητας και την τυπωμένη συνταγή του Ιατρού) και να την καταχωρίσουμε  στο σύστημα αργότερα, έως τη λήξη της.
Τις ταινίες γνησιότητας (τα κουπόνια) θα τα κολλήσουμε  επάνω στην τυπωμένη συνταγή του Ιατρού.

Να κρατάμε σε κάθε περίπτωση την χειρόγραφη ή ηλεκτρονική συνταγή που φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Ιατρού και την υπογραφή του ασφαλισμένου.

Εάν οι οδηγίες του Ιατρού δεν δικαιολογούν την ποσότητα των εμβαλαγίων, έχουμε δικαίωμα να διαγράψουμε φάρμακο να εκτελέσουμε  μικρότερη ποσότητα φαρμάκων. Το σύστημα θα καταλάβει την μείωση της ποσότητας και θα  ρωτήσει για ποιο λόγο, εκεί θα δώσουμε την απάντηση  (προσωρινή έλλειψη, δεν το θέλει ο ασθενής, δεν δικαιολογείται η ποσότητα)

Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης μιας συνταγής λόγω προσωρινής έλλειψης
φαρμάκου, αν περάσουν οι 8 ημέρες η συνταγή καταχωρείται στο σύστημα ως εκτελεσμένη με τα φάρμακα που έχουμε δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και ο  ασθενής θα πρέπει να πάει στον Ιατρό του για να του ξαναγράψει τα φάρμακα που δεν κατάφερε να βρει ή να του γράψει άλλο σκεύασμα στην περίπτωση που υπάρχει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα  έλλειψη σε κάποιο συγκεκριμένο σκεύασμα

Εάν δεν διαβάζονται τα bar codes από τους ψηφιακούς αναγνώστες (bar code
readers) μπορούμε να τα πληκτρολογήστε.Εάν πάλι δεν μπορούμε  να τα πληκτρολογήσυμε διότι δεν διαβάζονται οι αριθμοί, τότε θα πρέπει να γίνει αναφορά στην συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία και επιστροφή του σκευάσματος, διότι αυτό δεν επιτρέπεται βάσει των κανονισμών του ΕΟΦ.

Την συνταγή του Ιατρού που μας δίνει ο ασθενής την κρατάμε , διότι έχει πάνω την σφραγίδα και την υπογραφή του, καμε τη δική μας εκτύπωση την καταθετουμε στο Ταμείο.

Στο τέλος του μήνα στέλνουμε  στο Ασφαλιστικό Ταμείο;Το τιμολόγιο  με την ή τις καταστάσεις καθώς και όλες τις συνταγές που εκτελέσαμε (χειρόγραφες και ηλεκτρονικές) με τα κουπόνια και τα συνοδευτικά.

Σε περίπτωση  μερικής εκτέλεσης συνταγών;
Το σύστημα αντιλαμβάνεται τη μερική εκτέλεση (των ποσοτήτων των φαρμάκων) των συνταγών αυτόματα. Ο Φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο πλην του να καταχωρίσει στο σύστημα τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των σκευασμάτων (κουτιών) που δίνει στον ασθενή κάθε φορά.
Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου μπορούν να θέσουν τη συνταγή σε κατάσταση «Μερικής εκτέλεσης» στο σύστημα.
Περίπτωση 1: Η εκτέλεση να γίνει σταδιακά λόγω έλλειψης ενός ή
περισσοτέρων φαρμάκων στο ράφι του Φαρμακείου.
Εάν το Φαρμακείο έχει έλλειψη φαρμάκου εκείνη τη χρονική στιγμή εκτελεί τα φάρμακα που έχει και πατώντας «εκτέλεση» το σύστημα θέτει τη συνταγή σε κατάσταση «Μερικής Εκτέλεσης». Το ίδιο Φαρμακείο και μόνον το ίδιο μπορεί όταν θα έχει τα υπόλοιπα φάρμακα να αναζητήσει (έως τη λήξη της η οποία παρατάθηκε +3 ημέρες) πάλι τη συνταγή, με τον κωδικό της και να εκτελέσει και τα υπόλοιπα.

Περίπτωση 2: Η άρνηση του ασθενούς να παραλάβει κάποιο από τα φάρμακα της συνταγής Ο Φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο πλην του να καταχωρίσει στο σύστημα τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των σκευασμάτων (κουτιών) που δίνει στον ασθενή. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι οι ποσότητες είναι μικρότερες από αυτές που έδωσε ο Ιατρός και θέτει την συνταγή σε κατάσταση ,Μερικής εκτέλεσης

Περίπτωση 3: Η εκτέλεση από τον Φαρμακοποιό λιγότερων σκευασμάτων (κουτιών) στην περίπτωση όπου η δοσολογία δεν συμφωνεί με την ποσότητα στην θεραπεία μηνός.
Εάν ο Ιατρός αναγράψει σε θεραπεία μηνός π.χ. 4 κουτιά ενός φαρμάκου και η δοσολογία που έχει αναγράψει δείχνει ότι ο ασθενής χρειάζεται τα 3 για τη θεραπεία μηνός, το Φαρμακείο οφείλει να ελέγξει και να δώσει τα 3. Ο Φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο πλην του να καταχωρίσει στο σύστημα τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των 3 σκευασμάτων (κουτιών)
που δίνει στον ασθενή. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι οι ποσότητες είναι μικρότερες από αυτές που έδωσε ο Ιατρός και θέτει την συνταγή σε κατάσταση «Μερικής Εκτέλεσης».

Αν στη χειρόγραφη συνταγή ο Ιατρός δεν γράφει δοσολογία, Επικοινωνήστε με τον Ιατρό να σας πει την δοσολογία.
Για τα φάρμακα που απαιτούν γνωμάτευση;η γνωμάτευση συνοδεύει την εκτυπωμένη ηλεκτρονική συνταγή.
Αν απαιτείται αντιβιόγραμμα ,συνοδεύει κανονικά την ηλεκτρονική συνταγή.

Για τις επαναλαμβανόμενες συνταγές,το σύστημα επιτρέπει την εκτέλεσή τους μόνο την προβλεπόμενη ημερομηνία. Οι παλιές χειρόγραφες θα εκτελεσθούν χειρόγραφα την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Όταν η συνταγή ξεπερνά τα 150 ευρώ,την εκτελουμε κανονικά, οι ηλεκτρονικές συνταγες  δεν χρειάζονται θεώρηση.
Υπεύθυνος είναι μόνον ο Ιατρός,οπως και για την διάγνωση.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης συνταγής,εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθους εκ των υστέρων, πχ λάθος συμμετοχή λόγω ΕΚΑΣ ή αδυναμία εξόφλησης της συμμετοχής και θα πρέπει να ελέγχεται προκαταβολικά.
Συνταγές των Αγροτικών Ιατρών και Κέντρων υγείας που είναι χειρόγραφες,Θα εκτελούνται κανονικά.

Σε περίπτωση λάθους συνταγογογράφησης από τον Ιατρό,η συνταγή δεν διορθώνεται και δεν εκτελείται. Εκδίδει νέα.

Στην καταχώρηση κάνουμε δύο αναγνώσεις σε κάθε φάρμακο ,ημία είναι η εμπορική ονομασία και συσκευασία του φαρμάκου και η δεύτερη είναι ο μοναδικός σειριακός αριθμός που έχει κάθε εμβαλάγιο.

Ναι φώναξα το γνωστο F.........U
Καλό κουράγιο!!

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Ξεκινήσαμε !!

Περισσότεροι από 1.300 συνταγές συνταγογραφήθηκαν, σήμερα, από γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΑΕΕ, βάσει του νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που εφαρμόζεται πλέον, στο ταμείο.

Αναλυτικά, μέχρι τις 15.30 μ.μ. από συνολικά 588 γιατρούς και 274 φαρμακοποιούς, δόθηκαν 1.833 συνταγές. Από αυτές, συνταγογραφήθηκαν ηλεκτρονικά οι 1.301, εκτελέστηκαν 315, 6 εκτελέστηκαν μερικώς, ενώ ακυρώθηκαν 211.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής του Οργανισμού, κ. Γεράσιμος Βουδούρης, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας στο σύστημα είχαν ήδη πιστοποιηθεί 3.000 γιατροί και 8.000 φαρμακοποιοί σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα, μέχρι τις 13:00 μμ. σε σύνολο 245 συνταγών και από τις πρώτες 20 πόλεις σε αριθμό συνταγών, η πρώτη συνταγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έγινε στη Λιβαδειά από τον ορθοπεδικό Αθανάσιο Σκαλούμπακα και εκτελέστηκε από το φαρμακείο του Νικόλαου Αργυρίου.

Σε δηλώσεις του, ο διοικητής του ΟΑΕΕ σημείωσε πως «το σύστημα είναι αντικειμενικό και καταγράφει τα πάντα». Ερωτηθείς για τυχόν αντιδράσεις επεσήμανε ότι κάποιοι «αντιδρούν σαν Κασσάνδρες γιατί το μέτρο θα θίξει οικονομικά συμφέροντα» ενώ τόνισε πως «βασικός στόχος της εφαρμογής μετά τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας είναι η αποκατάσταση του κύρους των επιστημόνων»

και για την ιστορία
απο το capital.gr .


Πηγή:www.capital.gr

Χαιρετίζει η ΕΣΕΕ την έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Την ικανοποίησή της για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ εκφράζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ΕΣΕΕ .
«Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει και στηρίζει την έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών που ανοίγει το δρόμο για τον περιορισμό των δαπανών υγείας κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας», σημειώνει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Βασίλης Κορκίδης.
Εκτιμά ακόμα ότι «η επιτυχής εφαρμογή του μέτρου θα βοηθήσει τον ΟΑΕΕ να εκσυγχρονιστεί, αλλά και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του, αφού η φαρμακευτική δαπάνη αντιστοιχεί στο 40% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς τον ασφαλιστικό μας φορέα».
«Το σχέδιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να προβλέπει οι συνταγές να καταχωρούνται από τους γιατρούς ηλεκτρονικά, να εκτελούνται, επίσης, ηλεκτρονικά από τους φαρμακοποιούς και να εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά από το Ταμείο, σκοπός, όμως, του νέου σχεδίου θα πρέπει να είναι οι ασφαλισμένοι ασθενείς του ΟΑΕΕ να εξυπηρετούνται άμεσα και ανθρώπινα», καταλήγει ο κ. Κορκίδης.

Πηγη Ναυτεμπορική

Η κατάθλιψη γεμίζει τα ταμεία των φαρμακευτικών


Oι μάνατζερ των φαρμακευτικών εταιρειών, κυρίως των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων «τρίβουν τα χέρια τους». Οι πωλήσεις των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων αυξάνονται μήνα με το μήνα. Στην ελληνική αγορά είναι η δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία φαρμάκων- μετά τα καρδιολογικά- και με εκτός συναγωνισμού τα αντικαρκινικά. Εφέτος μάλιστα οι προβλέψεις της φαρμακευτικής αγοράς κινούνται εντελώς αντίστροφα από την πορεία όλων των υπολοίπων επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι σε τεμάχια (συσκευασίες) οι πωλήσεις θα αυξηθούν ίσως και κατά 20%.
 
 
Επιδόσεις εκπληκτικές οι οποίες είναι ευθέως ανάλογες του άγχους και της ανασφάλειας που τείνει πλέον να επικρατήσει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Οι πολίτες βιώνουν, τους τελευταίους μήνες, ριζικές ανατροπές σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους. Τίποτε δεν είναι όπως παλιά. Και για το μέλλον κάθε πρόβλεψη είναι αίολη. Η διαχείριση αυτής της κατάστασης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Από την εποχή των celebrities και του lifestyle, αρκετοί κινδυνεύουν να βρεθούν στην «εποχή των νεόπτωχων». Το άγχος, η ένταση, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, και για αρκετούς είναι καταφύγιο τα «χάπια της χαράς».
Στην εξέλιξη των πωλήσεων των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων εφέτος μπορεί να αποδοθεί και η διακύμανση του άγχους και της ανασφάλειας που διακατέχει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Ετσι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΙΜS ο πιο... «ανασφαλής» μήνας ήταν ο περασμένος Μάρτιος. Η «απογείωση» των spreads των ελληνικών ομολόγων «απογείωσε» και τις πωλήσεις των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Αυτόν τον μήνα οι φαρμακευτικές εταιρείες πούλησαν 774.186 συσκευασίες και έβαλαν στα ταμεία τους 12.931.643 ευρώ- τις μεγαλύτερες πωλήσεις τους πραγματοποίησαν το επτάμηνο ΙανουαρίουΙουλίου. Τον Απρίλιο και τον Μάιο, η προσφυγή της Ελλάδας στον Μηχανισμό Στήριξης φαίνεται ότι προς στιγμήν λειτούργησε «λυτρωτικά» και οι πωλήσεις των αντικαταθλιπτικών μειώθηκαν την ίδια περίοδο στις 729.410

και 684.751 συσκευασίες αντιστοίχως. Και η κατάσταση αλλάζει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο όπου οι πωλήσεις «φεύγουν» στις 740.683 και 751.146 συσκευασίες αντιστοίχως. Οι πωλήσεις, λοιπόν, σημειώνουν ραγδαία άνοδο, γεγονός που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη συνταγογράφησή τους από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι τιμές τους κυμαίνονται από 26 ευρώ ως και 67 ευρώ ανά συσκευασία. Και σήμερα είναι μία ακόμη ιδιαίτερη περίοδος -αντίστοιχα στο παρελθόν οι πωλήσεις αντικαταθλιπτικών σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο μετά τον ισχυρό σεισμό στην Αθήνα, στις 7 Σεπτεμβρίου 1999- κατά την οποία μεγάλο τμήμα του πληθυσμού είναι υπερδανεισμένο, έχοντας διαμορφώσει ένα επίπεδο ζωής που πλέον δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Η αιφνίδια και ασυνήθιστη πίεση οδηγεί εύκολα στα αντικαταθλιπτικά, οι πωλήσεις των οποίων είναι μεγαλύτερες και από τα... παυσίπονα!
Οι φαρμακευτικές εταιρείες- στις πολυεθνικές ανήκουν τα εννέα από τα 10 best sellers αντικαταθλιπτικά της ελληνικής αγοράς- στους επτά μήνες του έτους εισέπραξαν περί τα 81 εκατ. ευρώ από αυτό το ιδιαίτερα ευαίσθητο (και ευάλωτο) τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Το 2008, χρονιά που εκδηλώθηκε διεθνώς η οικονομική κρίση, στην ελληνική αγορά πουλήθηκαν 8.441.722 συσκευασίες και οι φαρμακευτικές εταιρείες εισέπραξαν 141.771.000 ευρώ. Τον επόμενο χρόνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν, ανήλθαν στις 8.766.831 συσκευασίες, και οι Ελληνες πλήρωσαν 145.314.000 ευρώ
Εφέτος, χρονιά έντονων οικονομικών διακυμάνσεων και ως εκ τούτου «ψυχολογικών αναταράξεων», μεταπτώσεων και ισχυρής ανασφάλειας, υπολογίζεται ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα κατορθώσουν εν τέλει να πουλήσουν ίσως και 10 εκατομμύρια συσκευασίες, και τα έσοδα τους εκτιμάται ότι ίσως πλησιάσουν τα 170 εκατ. ευρώ.

Και, φυσικά, δεν πρόκειται για ελληνικό φαινόμενο. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πωλήσεις αντικαταθλιπτικών φαρμάκων γνωρίζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη και φέρνουν δισεκατομμύρια κέρδη στα ταμεία των πολυεθνικών ομίλων που δεσπόζουν στη διεθνή αγορά. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έγκυρου οργανισμού ερευνών της φαρμακευτικής αγοράς ΙΜS Ηealth, τα αντικαταθλιπτικά είναι η τέταρτη μεγαλύτερη κατηγορία φαρμάκων σε πωλήσεις στις ΗΠΑ ανερχόμενες σε σχεδόν 10 δισ. δολάρια, ενώ στη διεθνή αγορά οι πωλήσεις τους ανέρχονται σε 20 δισ. δολάρια- κατέχουν την πέμπτη θέση μεταξύ των πλέον ευπώλητων φαρμάκων- και των αντιψυχωτικών φτάνουν τα 23,3 δισ. δολάρια
 πηγή


Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν σημαίνει περικοπές παροχών, λέει το υπουργείο Εργασίας

Στην εξοικονόμηση φαρμακευτικής δαπάνης και βελτίωση των υπηρεσιών χωρίς όμως περικοπή των απαραίτητων παροχών στοχεύει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ.Κουτρουμάνης κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την Πέμπτη.
 Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πιλοτική εφαρμογή από τον ΟΑΕΕ από την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ενταχθούν στο ίδιο σύστημα το ΙΚΑ και ο ΟΠΑΔ και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ταμεία.

«Ο πολίτης έχει πρόσβαση στο σύστημα με τον κωδικό του, βλέπει το ιστορικό του - και ο γιατρός με την άδεια του ασθενούς, βλέπει τι φάρμακα έχουν γράψει οι άλλοι γιατροί. Πρόκειται για μια σημαντική τομή που βάζει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, όπου κυριαρχούσε η αδιαφάνεια και η αναποτελεσματικότητα, με τεράστιο κόστος» συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός
 Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε ο Νίκος Παπακωνσταντίνου (ΚΚΕ), κρίνοντας πως το νομοσχέδιο «είναι πλήρως συμβατό, ταιριαστό και συντονισμένο με τους στόχους και τις αξιώσεις των πολυεθνικών του φαρμάκου, των συνδέσμων των φαρμακοβιομηχάνων, των μεγαλοχονδρεμπόρων με τις φαρμακαποθήκες, των αξιότιμων κυρίων μεγαλοεισαγωγέων και μεγαλοεξαγωγέων», οι οποίοι, αποσκοπούν «να συσκοτιστούν με χρυσόσκονη τα ζητήματα που αναβλύζουν από τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις στο ζήτημα του φαρμάκου»
Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Βαγιωνάς συμφώνησε πως «η φαρμακευτική δαπάνη, συνεπεία των ενεργειών μιας μειοψηφίας γιατρών και φαρμακοποιών, έχει ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ και είναι προκλητική, κατευθυνόμενη και παράνομη»
Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Ουρανία Παπανδρέου - Παπαδάκη (ΛΑΟΣ)
Θετικός παρά τις ανησυχίες του, εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Κριτσιωτάκης, ο οποίος υποστήριξε πως η καθυστέρηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, «δεν είναι άσχετη με το πλέγμα της διαπλοκής και της συνδιαλλαγής που υπάρχει στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου». Από την άλλη ωστόσο, ο βουλευτής δεν έκρυψε τις ανησυχίες του για τυχόν «ποινικοποίηση ασθενειών, λόγω αυξημένης ανάγκης τους σε φαρμακευτική αγωγή» - το πρόβλημα «να αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς, επειδή δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν όλα όσα χρειάζονται»
πηγη ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Νυστέρι στη σπατάλη

Φρένο από το υπουργείο Εργασίας στις ανεξέλεγκτες δαπάνες από ασφαλιστικά ταμεία

Οι κυριότερες ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας είναι οι εξής
1. Θα καθιερωθεί ενιαίο πλαίσιο παροχών για τους ασφαλισμένους. 
2. Θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων των ασφαλιστικών ταμείων με νοσοκομεία, εργαστήρια, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και γενικά με όλους τους παρόχους υγείας
3. Θα εφαρμοστεί στο σύνολο των Ταμείων η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το μέτρο ξεκινά τη Δευτέρα από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε ΙΚΑ και ΟΓΑ.
4. Θα επιβληθεί πλαφόν στη συνταγογράφηση ανά γιατρό και περιφέρεια.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα υπάρχει συγκεκριμένο όριο συνταγών που μπορεί να γράψει ο κάθε γιατρός και ένα συνολικό ποσό που δεν πρέπει να υπερβεί (ανάλογα με την πάθηση και με βάση το θεραπευτικό πρωτόκολλο). Σημειώνεται πως από τους πρόσφατους ελέγχους προέκυψε πως γιατρός συνταγογραφούσε φάρμακα αξίας 250.000 ευρώ τον μήνα!
«Ενιαίο πλαίσιο παροχών δεν σημαίνει ένα χαμηλό επίπεδο παροχών, αλλά αναβαθμισμένο ποιοτικά με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις», τόνισε ο Γ. Κουτρουμάνης
Η πάταξη της σπατάλης στους κλάδους υγείας και η είσπραξη των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία είναι οι βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να εισπραχθούν το 2011 δύο δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσει ανοδική πορεία
ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

e-συνταγη,e-κτελεση

Το νομοσχέδιο για την «ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων» θα τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέας Εργασίας (ΚΤΕ) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι προ των πυλών ,αρχικά για τον ΟΑΕΕ και οπως σχεδιάζεται και για τα λοιπά ταμεία.Σε λίγο η παλιά κλασσική δυσανάγνωστη συνταγή ,θα μπει στο μουσείο!!Ο θαυμασμος προς τον φαρμακοποιό "πως τα διαβάζετε αυτά τα γράμματα" τέλος !!Ο barcode reader απαραίτητο εργαλείο στο χέρι του φαρμακοποιού.Πλέον όλα τα φαρμακεία πρεπει να εφοδιαστούν υπολογιστή και απαραιτητη σύνδεση στο internet.Νέα λοιπόν εποχη για το φαρμακείο και τον φαρμακοποιό που θα ανακαλύψει την χρησιμότητα του internet ,κάτι που μπορει να αναβαθμίσει τον ρολο του σαν επιστήμονα, ξεφευγοντας απο αυτόν του απλού πωλητή.Η αγωνία των συναδέλφων που δεν έχουν σχέση με υπολογιστές και internet εμφανής και δικαιολογημένη ,την βλεπω σε φίλους συναδέφους που βλεπουν την e-syntagografisi βουνό και με ρωτούν πως θα εκτελούν τις συνταγές .
οι οδηγίες που έχουν κυκλοφορήσει σε βίντεο στο internet απο συναδέλφους του Κιλκής είναι αναλυτικές και διαφωτιστικές
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ
 ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ
απο τον ΠΦΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Της ηλεκτρονικής.......η δοκιμή

Το πρώτο sms απο την e syntag,ελεγε μπορείτε να κάνετε δοκιμαστική χρήση της ηλεκτρ.συνταγογράφησης εως 17/10!! στο καπάκι δυτερο sms ,για καταχώρηση συνταγης δώστε τον εικονικό κωδικο ΑΜΚΑ ιατρου.18.....3......Είσοδος στο e-syntagografisi.gr,δίνω τα στοιχεία ,μετα απο αναμονη ,η οθόνη  με έβαλε σκέψεις.

πατάω reload και περιμένω και βγαίνει η πρώτη οθόνη
δινουμε το εικονικό ΑΜΚΑ ιατρου που εστάλει  και το ΑΜΚΑ ενος πελάτη και η οθονη η οθόνη
βγάζει τα πλήρη στοιχεία του "ασθενη",ονομα ,τηλέφωνο,διευθυνση!
κανουμε καταχώρηση φαρμάκου πατώντας στο + εμφανίζεται παράθυρο ,οπου γάφουμε τα 3 πρωτα γραμματα του φαρμάκου και πατάμε αναζήτηση
επιλέγουμε το φαρμακο και η επόμενη οθόνη


Η συνταγη πρέπει να έχει ολα τα στοιχεία για να εκτυπωθει ,οποτε η συνταγη που θα φτάσει σε έμας πρεπει να  είναι πλήρως και σωστα  γραμμένη απο τον γιατρό (μεχρι και τηλέφωνο και δοσολογια)
Τύπωσα την συνταγη και μετα στην σελίδα εκτέλεσης ,ευκολα με το barcode βρεθηκε η συνταγη
και πρέπει απλα να περάσεις το barcode καθε φαρμάκου (καθε κουπονι ξεχωριστα).

Αυτη ηταν η πρώτη εισοδος και επαφή με την ηλεκτρονικη συνταγογραφηση!!
Πρακτικά δεν φάνηκε δυσκολο
Να δούμε  και σε πραγματικές συνθήκες πως θα λειτουργησει!!κα τι κολλήματα θα έχει!!

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ποιοι είναι οι βασικοί περιορισμοί για τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ);
    Η χρήση της εφαρμογής γίνεται μέσω του διαδικτύου (Internet)
    Η χρήση της εφαρμογής γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες
    Ο ιατρός συνταγογραφεί, κατά δήλωσή του, παρουσία του ασθενή
    Ο φαρμακοποιός εκτελεί συνταγές, κατά δήλωση του, παρουσία του ασφαλισμένου
    Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει ΑΜΚΑ είναι αδύνατη η καταχώριση ηλεκτρονικής συνταγής άρα και η εκτέλεση συνταγών φαρμάκων
Αλλάζουν οι κανόνες που διέπουν τη συγγραφή συνταγής και την εκτέλεσή της;
Ακολουθούνται οι κανόνες που αναφέρονται  στο Π.Δ. 121/2008.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Είμαι ιατρός, τι θα κάνω στην περίπτωση που διακοπεί προσωρινά η σύνδεσή μου στο διαδίκτυο και δεν έχω πρόσβαση στην εφαρμογή;
Θα δώσετε στον ασθενή σας χειρόγραφη συνταγή.

Οι χειρόγραφες συνταγές σας θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο σύστημα από το φαρμακείο που θα τις εκτελέσει. 

Το σύστημα καταγράφει το ποσοστό της χειρόγραφης και της ηλεκτρονικής συνταγής που συνταγογραφείτε και στην περίπτωση που η χειρόγραφη είναι συχνή καλείστε να αναφέρετε το πρόβλημα που έχετε για να σας βοηθήσουμε στην επίλυσή του.

Είμαι φαρμακοποιός, τι θα κάνω στην περίπτωση που διακοπεί προσωρινά η σύνδεσή μου στο διαδίκτυο και δεν έχω πρόσβαση στην εφαρμογή;
Μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά μία χειρόγραφη συνταγή, όπως θα κάνατε και σήμερα και έχετε το περιθώριο να την καταχωρίσετε στο σύστημα έως τη λήξη της.

Μπορείτε, επίσης, να εκτελέσετε και μία ηλεκτρονική συνταγή σε μία έκτακτη περίπτωση χωρίς να την καταχωρίσετε εκείνη την ώρα στο σύστημα, αλλά αργότερα, έως την ημερομηνία λήξης της.
Σε κάθε περίπτωση για να γίνει αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι για τα στοιχεία του ασθενή που έχετε μπροστά σας. Δηλαδή να έχετε πιστοποιήσει ότι η χειρόγραφή ή η ηλεκτρονική συνταγή που σας έδωσε ο ασθενής αναφέρετε στο πρόσωπο που αναγράφεται (εικονίζεται) στο βιβλιάριο υγείας το οποίο πρέπει να ελέγξετε.

Να κρατάτε σε κάθε περίπτωση την χειρόγραφη ή ηλεκτρονική συνταγή που φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του ιατρού και την υπογραφή του ασφαλισμένου.Ναι, αλλά αν εγώ μπω αργότερα και δω ότι η ηλεκτρονική συνταγή αυτή που έχω στα χέρια μου είναι εκτελεσμένη τι κάνω;
Το σύστημα γνωρίζει ποιος την εκτέλεσε, μόνον εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να το κάνει. Άρα θα επικοινωνήσουμε με το φαρμακείο και θα διερευνήσουμε το συμβάν. Σε καμία περίπτωση, εφόσον εσείς έχετε κρατήσει τα στοιχεία του ασθενούς, το λάθος (ή ο ενδεχόμενος δόλος) δεν θα καταλογιστεί σε εσάς.

Οι ασθένειες είναι κωδικοποιημένες στο πρόγραμμα;
Για την καταχώριση της διάγνωσης του ιατρού (ασθένεια) το σύστημα δίνει τη δυνατότητα η καταχώριση να γίνει είτε μέσω κωδικοποίησης ICD-10 (International Classification of Diseases - 10) είτε με ελεύθερο κείμενο.

Το ICD – 10 είναι Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών και Συναφών Προβλημάτων Υγείας, 10η Αναθεώρηση (ICD-10) είναι μια κωδικοποίηση των ασθενειών, συμπτωμάτων, παθολογικών ευρημάτων και τα εξωτερικών αιτιών τραυματισμών ή ασθενειών, όπως έχουν ταξινομηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. (WHO).

Δραστική

Μπορώ να βρω ένα φάρμακο με την εμπορική του ονομασία ή με τη δραστική του ουσία;

Υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσετε ένα φάρμακο και με τους δύο τρόπους.

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα, δίνοντας δραστική ουσία να βρω  εμπορικά φάρμακα που κυκλοφορούν με αυτή τη δραστική ουσία.

Ναι βέβαια. Το σύστημα δίνοντας εσείς ένα εμπορικό προϊόν σας δίνει ως πληροφορία άμεσα και την κύρια δραστική ουσία του προϊόντος.  Βλέποντας το όνομα αυτής μπορείτε να πάτε στον φάκελο Δραστική Ουσία και να δώσετε τη συγκεκριμένη δραστική και να πάρετε πίσω ως πληροφορία τον κατάλογο των εμπορικών προϊόντων με αυτή τη δραστική.


Υπάρχει στην εφαρμογή η δυνατότητα να δούμε ένα φαρμακευτικό προϊόν σε ποιο ή σε ποια ATC έχει ενταχθεί;
Βεβαίως.
Τι είναι το σύστημα ATC - Anatomical Therapeutic Classification system;
Είναι η θεραπευτική κατηγορία ή οι θεραπευτικές κατηγορίες που έχει ενταχθεί ένα φαρμακευτικό προϊόν. To σύστημα ταξινόμησης ATC (Anatomical Therapeutic Classification system) έχει προταθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) και έχει υιοθετηθεί από τον ΕΟΦ, όπως επίσης και από τους περισσότερους κεντρικούς και εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων.
Με βάση το ATC οι δραστικές ουσίες διαχωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με το ανατομικό σύστημα που δρουν, καθώς και με τις χημικές, φαρμακολογικές και θεραπευτικές τους ιδιότητες.
Το ATC έχει δενδροειδή δομή πέντε επιπέδων, διαχωρίζοντας αρχικά τις δραστικές ουσίες σε 14 κύριες κατηγορίες οι οποίες αποτελούν και το πρώτο επίπεδο, το οποίο αφορά στο ανατομικό σύστημα που ασκεί δράση το φάρμακο. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη φαρμακολογική/θεραπευτική υποκατηγορία, το τρίτο και το τέταρτο στη χημική/φαρμακολογική/θεραπευτική υποομάδα και το πέμπτο στη δραστική ουσία.
Το σύστημα:
    δεν επιτρέπει την καταχώρηση συνταγής εάν δεν έχει καταγραφεί από τον ιατρό διάγνωση, φάρμακο, δοσολογία ή όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου
    υπολογίζει την ημερομηνία λήξης μιας συνταγής και την ακυρώνει αυτόματα εάν παρέλθει ο χρόνος της
    θα καταχωρήσει την ανώτατη συμμετοχή 25%, εάν ο ιατρός δεν επιλέξει συμμετοχή (βάσει του ΠΔ 121/2008)
    δεν επιτρέπει στον φαρμακοποιό να δώσει οποιοδήποτε άλλο φάρμακο πλην αυτό/ών που καταχώρησε ο ιατρός


Η εκκαθάριση γίνεται αυτόματα;
Ναι αλλά το Ταμείο απολογιστικά μπορεί να σας ζητήσει την επιστροφή ποσού λόγω συνταγών που απεστάλησαν χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά (όπως εκτυπώσεις με κουπόνια, γνωματεύσεις κλπ) ή λόγω του απολογιστικού ελέγχου παροχής επιπλέον ποσοτήτων φαρμάκων που δεν συμφωνούν με την ποσότητα στις περιπτώσεις της θεραπείας μηνός.

Μονοδοσικά
Είναι σαν την περίπτωση θεραπεία μηνός, επιλέξτε θεραπεία μηνός για να δώσετε περισσότερα (θα μπει νέα σήμανση).

Αν δώσω φάρμακο που δεν πρέπει (π.χ. φάρμακο που επιτρέπεται η χορήγηση του μόνο αν έχει περάσει ένας μήνας από την προηγούμενη χορήγηση) πως θα το ξέρω αφού δεν έχω βιβλιάριο να ανατρέξω να δω τι έχει χορηγηθεί στον ασθενή τον τελευταίο μήνα;
Πηγαίνετε στο αναζήτηση και επιλέξτε ανεξαρτήτως ιατρού για συγκεκριμένο ΑΜΚΑ.
Απολογιστικά το λάθος θα καταλογιστεί σε εσάς και όχι στον φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να το γνωρίζει.

Γαληνικά
Θα γίνονται χειρόγραφα, όπως και σήμερα.

Το σύστημα δεν υπολογίζει αυτόματα τη συμμετοχή (παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που επιλέγει ο ιατρός), για δύο σημαντικούς λόγους:
    Η καταχώριση της διάγνωσης δεν γίνεται υποχρεωτικά με κωδικοποιημένο τρόπο (κατά ICD 10), διότι δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης της διάγνωσης και μέσω ελεύθερου κειμένου (για λόγους εξοικείωσης με το icd-10) και ομαλής μετάβασης από την χειρόγραφη στην ηλεκτρονική συνταγή).
    Η συμμετοχή 0% ή 10% αφορά, μεταξύ άλλων , σε φάρμακα που ενδείκνυται για συγκεκριμένες παθήσεις. Επειδή, όμως, η πληροφορία αυτή δεν είναι καταγεγραμμένη και κωδικοποιημένη (αφορά στα θεραπευτικά πρωτόκολλα) αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα διαθέσιμη (από τον ιατρικό και φαρμακευτικό κόσμο) για χρήση από το πληροφοριακό σύστημα και έτσι δεν μπορεί να δοθεί από την εφαρμογή η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού της συμμετοχής σε σχέση με τη διάγνωση και το φάρμακο.

Γιατί διατηρούμε τις εκτυπώσεις και τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια)?
Στόχος είναι η σταδιακή, και ανά περίπτωση, κατάργηση των εκτυπώσεων συνταγών καθώς και της επικόλλησης και αποστολής των κουπονιών στα Ταμεία.

Στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης, δηλαδή στην εφαρμογή της σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν χρειάζεται να κρατούνται και να αποστέλλονται οι ταινίες γνησιότητας στα Ασφαλιστικά Ταμεία (διότι θα υπάρχει καθολικός έλεγχος των bar codes που καταχωρούνται στο σύστημα και έτσι τα κουπόνια με την καταχώριση τους θα ακυρώνονται αυτόματα).

Διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών; Πως αποφεύγουμε ο ιατρός να συνταγογραφεί ερήμην του ασθενή;

Πέρα από την τήρηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας  (που αφορούν στο υλικό και το λογισμικό) που απαιτούνται σε πληροφοριακά συστήματα που τηρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα  στην ίδια την εφαρμογή κάθε κίνηση καταγράφεται. Έτσι το σύστημα καταγράφει και ενημερώνει τον ασθενή για κάθε κίνηση που έχει γίνει για αυτόν.

Ο ασθενής θα μπορεί να ενημερωθεί μέσω ιντερνετ, δίνοντας τον ΑΜΚΑ του, ότι για τον μήνα ΧΧΧΧΧ δημιουργήθηκαν στο σύστημα  Υ συνταγές για εσάς. Με αίτησή σας στον Οργανισμό μπορείτε να πάρετε αναλυτικό ιστορικό. Σχεδιάζετε η παροχή κωδικών στους ασθενείς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά κατευθείαν.

Τι προβλέπεται για τη μερική εκτέλεση συνταγών;
Το σύστημα αντιλαμβάνεται τη μερική εκτέλεση (των ποσοτήτων των φαρμάκων) των συνταγών αυτόματα.

Ο φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο πλην του να καταχωρίσει στο σύστημα τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των σκευασμάτων (κουτιών) που δίνει στον ασθενή κάθε φορά.

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου μπορούν να θέσουν τη συνταγή σε κατάσταση «Μερικής εκτέλεσης» στο σύστημα.

Περίπτωση 1: Η εκτέλεση να γίνει σταδιακά λόγω έλλειψης ενός ή περισσοτέρων φαρμάκων στο ράφι του φαρμακείου.
Εάν το φαρμακείο έχει έλλειψη φαρμάκου εκείνη τη χρονική στιγμή εκτελεί τα φάρμακα που έχει και πατώντας «εκτέλεση» το σύστημα θέτει τη συνταγή σε κατάσταση «Μερικής Εκτέλεσης». Το ίδιο φαρμακείο και μόνον το ίδιο μπορεί όταν θα έχει τα υπόλοιπα φάρμακα να αναζητήσει (έως τη λήξη της η οποία παρατάθηκε +3 ημέρες) πάλι τη συνταγή, με τον κωδικό της και να εκτελέσει και τα υπόλοιπα.

Περίπτωση 2: Η άρνηση του ασθενούς να παραλάβει (να πληρώσει) κάποιο από τα φάρμακα της συνταγής.

Ο φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο πλην του να καταχωρίσει στο σύστημα τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των σκευασμάτων (κουτιών) που δίνει στον ασθενή. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι οι ποσότητες είναι μικρότερες από αυτές που έδωσε ο ιατρός και θέτει την συνταγή σε κατάσταση «Μερικής Εκτέλεσης». Η συνταγή μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της θα καταχωρηθεί στο σύστημα με το ποσό που εκτελέστηκε.

Περίπτωση 3: Η εκτέλεση από τον φαρμακοποιό λιγότερων σκευασμάτων (κουτιών) στην περίπτωση όπου η δοσολογία δεν συμφωνεί με την ποσότητα στην θεραπεία μηνός.
Εάν ο ιατρός αναγράψει σε θεραπεία μηνός π.χ. 4 κουτιά ενός φαρμάκου και η δοσολογία που έχει αναγράψει δείχνει ότι ο ασθενής χρειάζεται τα 3 για τη θεραπεία μηνός, το φαρμακείο οφείλει να ελέγξει και να δώσει τα 3.
Ο φαρμακοποιός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο πλην του να καταχωρίσει στο σύστημα τις ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των 3 σκευασμάτων (κουτιών) που δίνει στον ασθενή. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι οι ποσότητες είναι μικρότερες από αυτές που έδωσε ο ιατρός και θέτει την συνταγή σε κατάσταση «Μερικής Εκτέλεσης». Η συνταγή μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της θα καταχωρηθεί στο σύστημα με το ποσό που εκτελέστηκε.
Το σύστημα δεν ελέγχει αυτόματα εάν η δοσολογία που αναγράφει ο ιατρός είναι σύμφωνη με την ποσότητα στην περίπτωση της θεραπείας μηνός.

Όμως, κάθε μήνα μέσω της στατιστικής επεξεργασίας αναζητά και ελέγχει τέτοιες περιπτώσεις με σκοπό να τις καταλογίσει απολογιστικά (εκ των υστέρων). 

Τι προβλέπεται για τις τρίμηνες συνταγές;
Προβλέπονται κανονικά , αντί για τυπική επιλέγεται επαναληπτική.

Κατά πόσον τα διάφορα προγράμματα φαρμακείου μπορούν να συνεργαστούν άμεσα και αρμονικά με το σύστημα Η/Σ;
Θα δώσουμε άμεσα προς τις εταιρείες που υλοποιούν και συντηρούν τα προγράμματα αυτά, τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται προκειμένου τα εν λόγω προγράμματα να συνδεθούν με την εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Ευελπιστούμε στην καλή συνεργασία τους και την προσπάθειας τους να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε, να έχουμε τη διασύνδεση των συστημάτων μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα δεν έχει καμία σχέση και ούτε αντικαθιστά ή υποκαθιστά οποιαδήποτε υπηρεσία σας παρέχουν τα μηχανογραφικά πακέτα λογισμικού που έχετε για την αποθήκη σας και την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. 

Πως εξηγείται από έναν κρατικό φορέα διαχείρισης όπως η ΗΔΙΚΑ να μην παρέχει πιστοποιητικά ασφαλείας;
Τα πιστοποιητικά ασφαλείας ήταν εγκατεστημένα από την 1η ημέρα λειτουργίας της υπηρεσίας εγγραφών. Το μήνυμα που σας έβγαινε οφειλόταν στην έλλειψη της τυπικής έγκρισης που αναμέναμε από διεθνή οίκο του εξωτερικό (έκδοσης πιστοποιητικών).

Πόσα φάρμακα μπορώ να γράψω;
Ότι και σήμερα. Τρία διαφορετικά φάρμακα και μέχρι δύο κουτιά το καθένα, εκτός, εάν δηλώσετε ότι η συνταγή αφορά σε θεραπεία μηνός ή χορήγηση μονοδοσικών, οπότε το σύστημα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραπάνω από δύο ποσότητες.

Αν θέλω να γράψω στον ασθενή 7 φάρμακα τι κάνω;
Ότι και σήμερα, τρεις διαφορετικές συνταγές.

Εάν δεν κυκλοφορεί ένα φάρμακο και το γράψει ο ιατρός γιατί να μην μπορώ να δώσω κάτι άλλο;
Η ευθύνη του φαρμάκου είναι αποκλειστικά του ιατρού. Ο φαρμακοποιός βάσει νόμου δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή του ιατρού για τη χορήγηση ενός φαρμάκου.
Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά (ενώ μπορεί να έχουν έγκριση από ΕΟΦ και τιμή από ΓΓΕ) δεν θα είναι δυνατόν να τα επιλέξει ο ιατρός .
Στην περίπτωση όπου υπάρχει έλλειψη ενός φαρμάκου στην αγορά ο ασθενής θα πρέπει να το ψάξει και αν δεν το βρει να πάει στον ιατρό του να του ακυρώσει τη συνταγή ή να γράψει άλλη (αν η προηγούμενη είχε εκτελεστεί μερικώς διότι είχε και αλλά φάρμακα τα οποία ο ασθενής μπορεί να χρειαζόταν άμεσα), με το νέο φάρμακο.
Αν ένα φάρμακο απαγορευτεί για λόγους υγείας η εφαρμογή το αποσύρει αυτόματα

Στη Βουλή το ν/σ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η ίδρυση και τήρηση διαδικτυακής βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική καταχώρηση συνταγών από τους θεράποντες ιατρούς, η εκτέλεση από τους φαρμακοποιούς και η εκκαθάρισή τους από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή

Νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Μπήκε χρήμα !!!


Εβαλε χρήμα ο ΟΠΑΔ(λογαριασμος Φεβρουαρίου) και απο 12/10 θα είναι  διαθέσιμα στους λογαριασμούς μας.Για να δούμε θα εξωφληθει άλλος η τα αλλα θα πάνε στην αμκ της ΕΤΕ??
Γιατι τα ασφαλιστικα ταμεία για να συμμετασχουν στην αυξηση μετοχικου κεφαλαιου της Εθνικης τραπεζας ,θέλουν χρήμα .Αυτό μάλλον μεταφράζεται σε καθυστέρηση εξωφλησης λογαριασμων μας .

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Παύση προμηθειών λόγω χρεών στα νοσοκομεία

«Γυμνά» από ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό κινδυνεύουν να μείνουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου οι προμηθευτές σταματούν τις παραδόσεις εφόσον- όπως δηλώνουν- δεν πληρώνονται.

Οπως ανέφεραν χθες εκπρόσωποί τους, ύστερα από περίπου έξι χρόνια συσσωρευμένων χρεών (2004- 2010), οι οφειλές των νοσοκομείων- μόνο προς τα 193 μέλη του Συνδέσμου Επιστημών και Υγείας (ΣΕΥ)- ξεπερνούν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι από την αρχή του έτους τα νοσοκομεία έχουν εξοφλήσει τους προμηθευτές μόλις για το 4,6% των υλικών που έχουν παραλάβει.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΥ ζητούν, μεταξύ άλλων, την εξόφληση των οφειλών των νοσοκομείων του πρώτου εξαμήνου του 2010 και τη συνέχιση των πληρωμών για την εξόφληση των οφειλών των επομένων μηνών, καθώς και την καταβολή 200.000 ευρώ όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος σε όλους όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση
Απο το βημα η είδηση
και εμείς περιμένουμε να πάρουμε λεφτά!!
Πολλά ακουγονται τελευταία για στάση πληρωμων απο το Δημόσιο ,με κοπό την μείωση ελλειμάτων
στο 7% τέλος του έτους .Ηδη 7 ο μήνας και εμείς ακόμη λεφτα δεν είδαμε στους λογαριασμόυς.
Πάλι χωρίς να πάρουμε τίποτε βιαστήκαμε και δώσαμε παράταση μέχρι 1 Νοεμβρίου!αλλον ένα μήνα μέσα δηλαδή!!

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Ο φόβος του barcode "φρενάρει" τις δαπάνες για φάρμακα

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών. Στόχος του υπουργείου είναι, μέσα στο 2011, για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, οι συνταγές να καταχωρούνται από τους γιατρούς ηλεκτρονικά, να εκτελούνται ηλεκτρονικά από τους φαρμακοποιούς και να εκκαθαρίζονται από τα ασφαλιστικά ταμεία
 Το σχέδιο του υπουργείο φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη μέσω διαδικτύου, μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών, με στόχο να ελεγχθεί μια από τις κρισιμότερες λειτουργίες της υγείας αλλά και της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι χαρακτηριστικό, πως η φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων που για το 2009 ανήλθε σε 5 δισ. ευρώ (αντιστοιχεί σε 40% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς τα ταμεία), μέσω της εφαρμογής του νέου συστήματος, θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ. Αυτός είναι τουλάχιστον ο στόχος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που διαπίστωσε πως στη χώρα μας εκτελούνται περίπου 100 εκατομμύρια συνταγές το χρόνο, όταν αντίστοιχα στη Δανία, χώρα με περίπου το μισό πληθυσμό, εκτελούνται 15 εκατομμύρια συνταγές

Αναλυτικά, τον Αύγουστο το ΙΚΑ δαπάνησε 116 εκατ. ευρώ για φάρμακα, έναντι 150 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 22, 78%. Τον Ιούλιο η μείωση ήταν 28,29% και τον Ιούνιο 25,79%.

Στον ΟΓΑ, τον Αύγουστο η μείωση των δαπανών στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης ανήλθε σε 20,47%, καθώς δαπανήθηκαν 72,5 εκατ. ευρώ, έναντι 91,15 τον περασμένο Αύγουστο. Να σημειωθεί ότι και τον Ιούλιο η μείωση «έτρεχε» με ρυθμό 27,16%, ενώ τον Ιούνιο η μείωση ήταν της τάξης του 24,34%. Στον ΟΑΕΕ, η μείωση των δαπανών είναι ακόμη πιο σημαντική, αφού άγγιξε το 36,97%, έναντι μείωσης 20,02% τον Ιούλιο και 13,94% τον Ιούνιο.


 Αναλυτικά, το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει:

• Όλοι οι γιατροί των ταμείων καθώς και αυτοί που είναι συμβεβλημένοι με ταμεία, θα εγγραφούν ως χρήστες της εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών.

• Κάθε φορά που θα μπαίνουν στο σύστημα, θα ταυτοποιούνται με έναν κωδικό.

• Αφού ταυτοποιήσουν και τον ασθενή, με την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, θα καταχωρούν ηλεκτρονικά τη συνταγή. Συγκεκριμένα θα καταχωρούν τη διάγνωση, την εμπορική ονομασία του φαρμάκου ή τη δραστική ουσία, την απαιτούμενη δοσολογία καθώς και την ποσότητα των συνταγογραφημένων φαρμάκων, την κατηγορία της συνταγής και το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου. Μάλιστα, προβλέπεται πως θα υπάρχουν κωδικοποιημένες διαγνώσεις (ή και ελεύθερο κείμενο περιγραφής της ασθένειας) καθώς και ο κατάλογος των εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ φαρμάκων.

• Η συνταγή θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και θα περιέχει τα στοιχεία του ιατρού, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής της. Κάθε συνταγή θα έχει έναν μοναδικό κωδικό που θα εμφανίζεται με τη μορφή barcode. Σε περίπτωση δε, καταχώρισης μιας συνταγής ως επαναληπτικής, θα καταχωρίζονται αυτόματα οι επαναλαμβανόμενες σχετικές συνταγές, η ημερομηνία καταχώρησης καθώς και οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους.

• Στον ασθενή δίδεται (εκτυπώνεται) αντίγραφο της συγκεκριμένης συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκτελείται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταχώρισή της.

• Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά, είτε συλλογικά με τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως χρήστες της συγκεκριμένης εφαρμογής που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ και οφείλουν να ταυτοποιούνται κάθε φορά που θα εισέρχονται στο σύστημα.

• Λαμβάνοντας την εκτύπωση της συνταγής, από τον ασθενή, θα αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εμφανίζονται στο σύστημα, μέσω της καταχωρημένης
συνταγής, με αυτά που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας. Αφού ταυτοποιήσουν και τον ασθενή, εισάγουν τα προς πώληση φάρμακα στην εφαρμογή, εισάγοντας τους δύο γραμμωτούς κώδικες που υπάρχουν στην ταινία γνησιότητας κάθε φαρμάκου. Αφού παραδώσουν τα φάρμακα στον ασθενή και λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του ασθενούς, καταχωρούν τη συνταγή ως «εκτελεσμένη».

• Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που ο ασθενής θα προσκομίσει χειρόγραφη συνταγή, ο φαρμακοποιός είναι αυτός που θα πρέπει να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τη συνταγή, με τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία του γιατρού.

• Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, βέβαια, θα εκτυπώνουν αντίγραφο της εκτελεσμένης συνταγής και θα επικολλούν τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων.

• Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ιδρυθεί βάση δεδομένων εφαρμογής της ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης των συνταγών. Σε αυτή θα καταχωρίζεται κάθε συνταγή, και εφόσον είναι εκτελεσμένη θα ταξινομούνται κατά ταμείο.

• Η ΗΔΙΚΑ θα συντηρεί τη βάση αυτή, με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

• Από την απόφαση εφαρμογής του μέτρου και μετά, τα ταμεία θα πρέπει, στις συμβάσεις που συνάπτουν με γιατρούς και φαρμακοποιούς, να εντάσσουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως υποχρεωτική διαδικασία. Μέχρι τη λήξη των συμβάσεων που «τρέχουν», θεωρείται δεδομένη η ισχύς των διατάξεων που περιγράφονται.

• Κάθε ταμείο θα έχει δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων, κατά το μέτρο που τα στοιχεία το αφορούν και από πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας και δεσμεύονται από ιατρικό ή άλλο απόρρητο


ολο το άρθρο εδώ 

Συγνώμη!!

Με μία συγνώμη πήραν άφεση αμαρτιών !!έτσι απλά,κανείς δεν ασχολήθηκε!!οι "δημοσιογραφίσκοι" τύπου καψή,μανδραβέλη έννοια έχουν το κέρδος του φαρμακοποιού  που το θεωρούν υπερβολίκο.Εξισώνουν το φάρμακο με όλα τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθα.Μία απλή συγνώμη στο λαό της Γουατεμάλα για την εγκληματική πράξη να  μολύνουν για πειραματικόυς σκοπους εκατοντάδες ανθρώπους ,με ιους σύφιλης και γοννοροιας πρίν 60 χρόνια!!Αξιοκατάκριτα  και ανηθικα τα χαρακτήρισε η Χιλαρυ έτσι απλά .Και οι "ηθικόι" δήμοσιογράφοι που ειναι?γράφουν άρθρα για νταλίκες με ντεπον!!εξυπηρετουν τους σκοπούς κάποιων ,χώρις να νοιάζονται για την ουσία
του φαρμάκου !!Και η ουσία έιναι οτι το φάρμακο δεν πρεπέι να μπαίνει στο ράφι με την κονσέρβα και να αντιμετωπίζεται σαν καταναλωτικό προιόν,που το μόνο που θα μας νοίαζει είναι άν είναι φτηνό και αν τα ταμεία τα ασφαλιστικά γλυτώσουν μερικά εκατομύρια.Η ουσία είναι το φάρμακο να είναι σωστό και να δίνεται πράγματι για την θεράπεια της ασθένειας και όχι πρώτα να φτίαχνουμε το φάρμακο και μετα να φτιάχνουμε και μια ασθενεια για να τα οικονομήσουν οι μεγάλες  φαρμακευτικές εταιρείες
Η ουσία είναι η κυβέρνηση να φροντίσει να παρέχει σωστό γνήσιο φάρμακο και όχι "μαιμού"στον πολίτη της κατα κύριο λόγο και μετά να δώσει την σωστή τιμή.Στήν ουσία το κράτος ορίζει την τιμή και είναι αστείο να ψάχνει ευθύνες στους φαρμακοποιούς Αυτή υπερτιμολογεί ένα καινουργίο φάρμακο  βοηθώντας στο να αποσυρθούν τα παλιά δοκιμασμενα,μη δίνοντας σωστή τιμη.
 Ολα για το κέρδος και μόνο,ποίος μου λέει οτι η μάστιγα του aids δεν είναι μία κατασκευασμένη ασθένεια??μετα απο 60 χρόνια θα ζητήσουν πάλι συγνώμη και θα καθαρίσουν!!μέχρι τότε θα έχουν όμως "καθαρίσει"εκατομύρια ανθρώπων στο βωμό του κέρδους!!με κλειστα τα στόματα βεβαίως των
 ΜΜε !! Να μειώσουν ο κέρδος του φαρμακοποιού ζητούν που στηρίζει την φαρμακευτική περίθαλψη του Ελληνα ασφαλισμένου! Πολλόι τον θέλουν και δίπλα στον κρεοπωλη και τον μανάβη του super market,με τις ασπρες μπλουζες ο ένας διπλα στον άλλον να υπηρετούν απλά την πώληση ένος προιόντος .Το φάρμακο ίδιο με την ντομάτα ,το ραπανακι και το κρέας!Ολα στο καλαθι και στο ταμείο.Και ο φαρμακοποιός θα μείνει να δανείζει με 15% κέρδος  τον ταλαίπωρο ασφαλισμένο που θα περιμένει πάνω απο μήνα το ραντεβού του ασφαλιστικού του φορέα.Αν ο φαρμακοποιός αρνηθει και ζητήσει πληρωμη και παυση πίστωσης ,θα είναι ο ανήθικος!ο αξιοκατάκριτος ,που ταλαιπωρει τον ηλικιωμένο ασφαλισμένο για το κέρδος !!
Αίσχος!!

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Αντίγραφα, το 30% των φαρμάκων

Το 30% των φαρμάκων που συνταγογραφούν τα ταμεία θα πρέπει να είναι αντίγραφα, την ίδια ώρα που φέτος κυμαίνονται στο 12 έως 13%. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνά Δρέττα, η οποία εστάλη προς όλα τα Ταμεία.

Σε αυτή διευκρινίζεται πως «εκτός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους με βάση την οικονομικότερη-κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, προτείνεται και η συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων ίδιας δραστικής ουσίας με πιο συμφέρουσα όμως τιμή, φροντίζοντας έτσι για την προάσπιση της υγείας του ασθενούς-ασφαλισμένου, αλλά και τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα». Και ακολούθως, η κ. Δρέττα αναφέρει: «Το ποσοστό των γενοσήμων φαρμάκων, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να φθάσει στο 30% του συνόλου της φαρμακευτικής δαπάνης του εκάστοτε φορέα, τόσο σύμφωνα με τους φετινούς προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, όπου υπάρχει πρόβλεψη για μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 20%, όσο και με βάση τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων οργάνων του εκάστοτε οργανισμού»

απο την Ελευθεροτυπία.