Κοντά στα 150 εκατ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις με τη μορφή του clawback (επιστροφή χρημάτων λόγω υπέρβασης δαπάνης) αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο για το 2ο εξάμηνο του έτους, γεγονός που προκαλεί αναταράξεις στον κλάδο.