Σελίδες

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Σε ΟΤΕ & ΒΥΤΕ με 12 εκ. ευρώ η ηλεκτρονική συνταγογράφηση


Η σύμβαση με συνολικό κόστος 11,955 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αφορά το έργο «Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών».

 
Ο ΟΤΕ και η BYTE θα αναπτύξουν με βάση τη σύμβαση ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την έκδοση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων καθώς και των ιατρικών επισκέψεων.
Προβλέπεται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού (hardware) και του βασικού λογισμικού για την εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς και την προμήθεια του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την πιστοποίηση των διαχειριστών και χρηστών του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης .

Δεν υπάρχουν σχόλια: