Σελίδες

Τα νέα του φαρμακειου

ΟΔΗΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2011 

ΟΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ υποχρεωτικα απο 10 Σεπτεμβριου
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ


24/8/2011 ΤΣΑΥ χορηγηση ταινιων μετρησης σακχαρου 

24/8/2011 ΙΚΑ χορηγηση ταινιων σακχαρου


11 /8/2011 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ μονο συνταγες απο ηλεκτρονικη συνταγογραφηση19/7/2011 ΟΠΑΔ σχετικα με ταινιες μετρησης σακχαρου  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟ 22/8/2011
θα εκτελούνται μόνο μηχανογραφημένες συνταγές του ΟΠΑΔ, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, μετά από αιτιολογημένη επιβεβαίωση γιατρού.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Δ2α/ ΟΙΚ. 19686, 22.7.2011, έγγραφο του ΟΠΑΔ ισχύουν τα παρακάτω:"Από 22.8.2011, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες γιατροί παραπέμπουν για ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν φάρμακα, αποκλειστικά μέσω των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosis και e-syntagografisi αντίστοιχα) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των παραπεμπτικών (εντολές υγειονομικής περίθαλψης) και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα.
Στις περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό (εντολή υγειονομικής περίθαλψης) ή συνταγή συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή παραπομπή".

Για να δείτε το πλήρες έγγραφο του ΟΠΑΔ, πατήστε εδώ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΝΕΑ    ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ -ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ  19/5/2011
Και εδω η λιστα οπως εδοθει απο το υπουργειο 

==================================================================
 επικαιροποιημενη λιστα ΜΗ ΣΥ ΦΑ  ΦΕΚ 840 τευχοςΒ 12/5/2010
Ο κατάλογος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αιτήσεις των κατόχων αδείας κυκλοφορίας ή την επαναξιολόγηση του τρόπου διάθεσης από τον ΕΟΦ.
Ο προηγούμενος Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) (σχετικό 7) παύει να ισχύει με την δημοσίευση της παρούσης απόφασης.
Η παρούσα ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
======================================================================= 


ΧΟΡΗΓΗΣΗ LIFESTYLE ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΙΚΑ ΕΔΩ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Φ Υ Κ απο το ΙΚΑ μεσω ιδιωτικών φαρμακείων ΕΔΩ


=================================================================
Από 1/4/2011, οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, θα συνταγογραφούν πλέον υποχρεωτικά ηλεκτρονικές συνταγές ή σε συνταγολόγια του ΙΚΑ που οφείλουν να έχουν προμηθευτεί.
Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων, των φαρμακοποιών αλλά και των γιατρών που δεν έχουν προλάβει να προμηθευτούν συνταγολόγια ΙΚΑ, δεν θα απορριφθεί μέχρι 14/4/2011 καμία συνταγή που θα έχει ενδεχομένως εκδοθεί από τους ανωτέρω γιατρούς στα λευκά ατομικά τους έντυπα και έχουν προσκομισθεί από τους ασφαλισμένους για εκτέλεση στα φαρμακεία μας.


==================================================================


17.03.11

Οργανισμός Γεωργικών ΑσφαλίσεωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                   
ΚΛΑΔΟΣ : ΙΑ΄ ΦΑΡ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αθήνα  15-3-2011    Αριθ. Πρωτ. 13150
Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 34 και 72 του Ν. 3918/2011 και σας ενημερώνουμε ότι:
1)Με το άρθρο 34 του Ν. 3918/2011 θεσπίστηκε κλιμακούμενο ποσοστό ως επιστροφή (rebate) επί των οφειλών των Φ.Κ.Α. στα φαρμακεία για κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τις οφειλές Μαρτίου 2011.
Για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής αφαιρείται από το συνολικό αιτούμενο ποσό η αξία των φαρμάκων του Ν. 3816/2010 και των αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη καθώς και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Η κλιμάκωση της επιστροφής θα ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:

ΟΓΑ επιστροφή (rebate) επί των οφειλών των Φ.Κ.Α.
Επειδή το ποσό επιστροφής είναι συνάρτηση του ύψους του αιτούμενου ποσού, οι λογαριασμοί σας δεν θα πρέπει να αφορούν διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός.
Μετά ταύτα παρακαλούμε να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη των καταστάσεων «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (πράσινο και λευκό φύλλο), για να είναι δυνατή η επεξεργασία τους, ώστε να παρακρατείται το σωστό ποσό επιστροφής και να  αποδίδεται άμεσα το τελικό ποσό που δικαιούται το φαρμακείο.
Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να καταγράφεται ορθά και με ευκρίνεια στο φύλλο λογαριασμού που υποβάλλεται κάθε μήνα:
α) Στη σειρά 26 στη στήλη ΔΩΡΕΑΝ την αξία των αναλώσιμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη.
β) Στη σειρά 27 στην κενή στήλη τη συνολική αξία των φαρμάκων του Ν. 3816/2010 που έχουν χορηγηθεί (ενδεικτική καταγραφή για τον υπολογισμό του rebate). Για την απόδοση της δαπάνης των φαρμάκων αυτών, καταγράφονται κανονικά στην ανάλογη σειρά σύμφωνα με την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής.
γ) Τα ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ και το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ.
2) Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου ορίστηκε ότι η δοσολογία του φαρμάκου αναγράφεται υποχρεωτικά στη συνταγή, ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλαγίων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Εξυπακούεται ότι η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των τριάντα ημερών θεραπείας, όπως προβλέπεται στο ν. 3457/2006.
3) Με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου ορίστηκε ότι για τις συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, καταργείται η υποχρέωση θεώρησης (Συνταγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 150 και συνταγές με φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΘΕΜΑ: « Εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν εκδοθεί   από ιατρούς συμβεβλημένους με τον  ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ»

Σε συνέχεια της από 7-2-2011 κοινής εγκυκλίου των Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης σας γνωρίζουμε ότι από 7-2-2011 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου  αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων.
Με το παρόν σας διευκρινίζουμε ότι για την έκδοση συνταγών οι ανωτέρω γιατροί θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων
ü   Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται :τα στοιχεία του ασφαλισμένου (¨Ονομα, Διεύθυνση , Τηλέφωνο )  , ο ΑΜΚΑ Ιατρού και ασθενούς , η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης , το διακριτικό « ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή « ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ , η διάγνωση , η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή . Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά διατάγματα διατάξεις 
 Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό έντυπο του θεράποντος ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας  των χορηγουμένων φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα Προεδρικά Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων ( Διατίμηση φαρμάκων, αφαίρεση συμμετοχής, ημερομηνία εκτέλεσης , υπογραφή και σφραγίδα εκτελέσαντος ) .Η εκτέλεση της συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου. Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την ίδια 
ü   διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα.Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς , δεν απαιτείται θεώρηση.
ü   Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζουμε ότι :
α) Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς , δεν απαιτείται θεώρηση και συνεπώς δεν απαιτείται  και όταν η αξία τους υπερβαίνει τα 150 €
β) Ο φαρμακοποιός δεν φέρει ευθύνη για συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν έχουν σχέση με την ειδικότητα του ιατρού
γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε συνταγή επιτρέπεται να αναγράφονται μέχρι τρία διαφορετικά φάρμακα και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη  αγωγής έως ενός  ( 1 ) μηνός
Τέλος επισημαίνουμε ότι έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στην οποία προβλέπεται η νομιμοποίηση της πληρωμής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε συνταγής  που εκδίδεται  για ασφαλισμένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής..
                                                                                                           

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                    ΡΟΒΕΡΤΟΣ    ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Διευκρινίσεις για την θεώρηση συνταγων ΙΚΑ
==========================================================================
 11/11/2010

ΟΠΑΔ: Αποζημίωση συνταγών γαληνικών σκευασμάτων

Ανακοίνωση του ΟΠΑΔ για την αποζημίωση συνταγών γαληνικών σκευασμάτων:

"ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστική Ελεγκτική οδηγία - Εγκύκλιος σχετικά με την αποζημίωση συνταγών γαληνικών σκευασμάτων»

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού, κατά τη συνεδρίαση του στις 31/8/10 (αριθ. πρακτικού 395/31-08-2010 (θέμα 34)), αποφάσισε για τα παρακάτω:

Προκειμένου να αναγνωρίζεται η δαπάνη συνταγών που περιλαμβάνουν γαληνικά σκευάσματα κρίνεται απαραίτητη η επισύναψη φωτοαντιγράφων των τιμολογίων αγοράς των ουσιών, που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των συγκεκριμένων σκευασμάτων και οι οποίες δεν διαθέτουν ταινία γνησιότητας με αναγραφόμενη τιμή.

Η εν λόγω εγκύκλιος έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/12/2010
========================================================================
2/11/2010

ΙΚΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών

Με το υπ’ αριθμ. Γ55/810/29-10-2010 έγγραφό του το ΙΚΑ παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών:

“ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη θεώρηση συνταγών»

Σχετικά:
1. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/778/18-06-2010 (κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3846/2010)
2. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/649/25-09-2008
3. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/531/14-09-2006 (το οποίο αντικαθίσταται)
4. έγγραφό μας υπ’ αριθμ. Γ55/530/04-09-2006 (το οποίο αντικαθίσταται)

Με αφορμή επανειλημμένα ερωτήματα επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις περιπτώσεις που χρήζουν θεώρησης κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι:
  • συνταγές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 150,00 ευρώ και περιλαμβάνουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να καλύψουν θεραπεία ενός μήνα δεν χρειάζονται θεώρηση σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 1.
  • συνταγές δίμηνης διάρκειας πρέπει να είναι απαραιτήτως θεωρημένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 121/08 (σχετικό 3) το οποίο εξακολουθεί να ισχύει.
  • συνταγές με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προορίζονται για εξωσωματική γονιμοποίηση, πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και ενδομητρική σπερματέγχυση και χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος (σύμφωνα με τα σχετικά 2 και 3) δεν απαιτούν πλέον θεώρηση
  • συνταγές που περιλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης δεν απαιτούν πλέον θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του Ιδρύματος.
Με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας να δοθεί από ένα αντίγραφο του εγγράφου αυτού στους ιατρούς της μονάδας τους, που συνταγογραφούν, καθώς και από ένα αντίγραφο στους ιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. της ασφαλιστικής τους περιοχής, εφόσον εκδίδουν συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι θα το παραλάβουν ενυπόγραφα. Τα Υποκαταστήματα να επιδώσουν το παρόν έγγραφο με απόδειξη παραλαβής στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς”.
=========================================================================
 22/10/10 Ενημέρωση απο ΕΟΦ
1. Ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος ITRAVIRON
2.  Αναστέλλεται η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος ITRAZOL, πόσιμο διάλυμα 10mg/ML
 
========================================================================
21/10/2010 
 To Herceptin που προορίζεται για την θεραπεία του καρκίνου του στομάχου (HER2-θετικού μεταστατικού)πηρε την άδεια -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aποσύρεται από την αγορά το αντιδιαβητικό φάρµακο Αvandia καθώς υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες ότι το φάρμακο ευθύνεται για καρδιακά εμφράγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων.
Σε ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το Avandia θα σταματήσει να διατίθεται στην Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες, όπως και τα Avandamet και Avaglim, τα οποία επίσης περιέχουν ροσιγλιταζόνη (rosiglitazone).
Ο ΕΟΦ καλεί τους ασθενείς που λαμβάνουν σήμερα τα φάρμακα αυτά να κλείσουν ραντεβού με το γιατρό τους για να συζητήσουν κατάλληλες εναλλακτικές θεραπείες, ενώ τους συμβουλεύει να μη σταματήσουν τη θεραπεία τους χωρίς να μιλήσουν με το γιατρό τους.
Καλεί ακόμη τους γιατρούς να σταματήσουν τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ροσιγλιταζόνη. Οι ασθενείς που λαμβάνουν τέτοια προϊόντα θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου σε εύθετο χρόνο, ώστε να τροποποιηθεί η θεραπεία τους.

Τέλος, όπως διευκρινίστηκε, η αναστολή των αδειών θα παραμένει σε ισχύ εκτός αν ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας παράσχει πειστικά στοιχεία βάσει των οποίων να αναγνωρίζεται μια ομά
========================================================================